میلاد با سعادت موسی بن الرضا (ضامن آهو-ثامن الحجج-غریب الغربا) پیشاپیش بر مسلیمن عالم و ایرانیان , مدیران محترم و کاربران گرامی مبارک و فرخنده باد . التماس دعای خیر برای بیماران که هم اکنون یاری ایشان را می طلبند و سربلندی ایران زمین .(اگر میدانستم اینقدر عکس را کوچک نمی کردم !).و سعادت و تحقق آرزوی عزیزان . آمن

با احترام " سونات "