چندی پیش من و شش نفر از دوستانم برای تماشای یک مسابقه ی اسب دوانی رفته بودیم. در این مسابقه 16 اسب شرکت داشتند. (شماره های 1 تا 16) متاسفانه من در لحظات حساس پایانی مجبور به ترک آن محل شدم. بعد از خاتمه ی بازی از دوستانم نتیجه ی مسابقه و شماره ی اسب برنده را پرسیدم. این بود جواب هایی که شنیدم:

جواب اول چیستان سخت با جواب اسب- زوج بود.
جواب دوم چیستان سخت با جواب اسب - فرد بود.
جواب سوم چیستان سخت با جواب اسب - عدد اول بود.

جواب چهارم چیستان سخت با جواب اسب - مربع کامل بود.
جواب پنجم چیستان سخت با جواب اسب - دو رقمی بود.
جواب ششم چیستان سخت با جواب اسب - بین 6 و 12 بود.
البته من می دانم که تنها 4 جواب در ست است . آیا شما هم مثل من می توانید شماره اسب برنده در این چیستان سخت با جواب را حدس بزنید ؟ خوب فکر کنید تا به پاسخ صحیح چیستان سخت با جواب برسید ... مراقب باشید ! این چیستان خنده دار و کمی گول زننده است.