چقدر قشنگه ...
چقدر قشنگه از لبای تو غنچه گل بوسه چیدن
چقدر قشنگه از لبای سرخ تو انار نوبر چیدن
چقدر قشنگه از نگاه تو دریای آرومو دیدن
چقدر قشنگه با چشمهای تو امواج رقصون دریا رو دیدن
چقدر قشنگه اصلا" تورو همیشه داشتن
چقدر قشنگه لبخند تو که مثه صبح سحر میدمه رو دیدن
مثه ماه که زمین رو می بینه خندون
چقدر قشنگه تورو تک گل عشق و معرفت و مهربونی رو بوئیدن
چقدر قشنگه از شمیم عطر زلفای تو پرشدن و به آسمون رسیدن
چقدر قشنگه چشمه ها رو با بارون تو نگاه تو جاری و روونه کردن
آره ... زیباتر از اینا تورو در کنار خود داشتن
همه دنیارو رنگین کمونی دیدن و از عاشقی اشباح شدن ...
"سونات آبی ایرانی"