[I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I][CENTER][CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000][FONT=&quot]بسم الله الرحمن الرحیم [/FONT][/COLOR][/SIZE][/I][/CENTER][/CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I][CENTER][CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000][FONT=&quot] [/FONT][/COLOR][/SIZE][/I][/CENTER][/CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I][CENTER][CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000][FONT=&quot]با سلام خدمت مدیران گرامی از امتیازدوباره ای که به سونات قائل شده اید , خوشحالی مرا [/FONT]
[/COLOR][/SIZE][/I][/CENTER][/CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I][CENTER][CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000][FONT=&quot]بیشتر فرمودید, و نیز تمام عزیزانی که در هر فرصت به وبلاگ یا مطالب ارسالی ام بازدید [/FONT][/COLOR][/SIZE][/I][/CENTER][/CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I][CENTER][CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000][FONT=&quot]مینمایند , از این رو امروز آلبوم جدید با نام : خاطرات که برای شروع عکس کتاب جلد اول [/FONT][/COLOR][/SIZE][/I][/CENTER][/CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I][CENTER][CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000][FONT=&quot]خود که بسیار گویای هر ترانه یا شعر میباشد قرار داده تا خاطرات که کم نبوده و نخواهند بود.[/FONT][/COLOR][/SIZE][/I][/CENTER][/CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I][CENTER][CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000][FONT=&quot]امیدوارم در صورت تمایل شما نیز در این گزینه شرکت فرمائید. پیشاپیش قدر دانی مینمایم.[/FONT][/COLOR][/SIZE][/I][/CENTER][/CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I][CENTER][CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000][FONT=&quot]و هم چنین سیستم و اتوسیوکه گاهی همکاری و شیطنت هایی دارند و موحب
افزایش انرژی مثبت من شده و میشوند.
اینکه پستهایم کم یا موارد دیگر هنوز ضعیف
میباشند, هنوز نمیدانم و جهت راهنمائی مزاحم نمیشوم
سعی خواهم داشت به انجام برسد
[/FONT][/COLOR][/SIZE][/I]
[/CENTER][/CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I][CENTER][CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000][FONT=&quot]دوستدار شما مدیران و عزیزان : " سونات " [/FONT][FONT=&quot][/FONT][/COLOR][/SIZE][/I][/CENTER][/CENTER][I][SIZE=3][COLOR=#008000] [/COLOR][/SIZE][/I]