عکس تعداد بسیار بود فعلا" برای امروز در این مورد یک اسلاید ارسال میگردد.امیدوارم ارزش محصولات و نیز تمام پرسنل زحمتکش پالایشگاهها و پتروشیمی های ایران را بدانیم و از نزدیک به ابهت آن بیندیشیم

با احترام : سونات