طنز و کاریکاتور > طنز - طنز / محمد رضا احمدی

خبر آنلاین
من "هميشه در صحنه" 15 جلد پرونده دارم !در پي اظهارات متهم پرونده تامين اجتماعي ( س . م ) كه گفته است پرونده اش حجيم نيست "هميشه در صحنه "

در مصاحبه مطبوعاتي با رسانه ها اعلام كرد :

" مال من اما حجيم است ... من - هميشه در صحنه - 15 جلد پرونده دارم "

او در پاسخ به خبرنگاري در مورد عناوين و موارد اين پرونده گفت: حال داري ها؟ 15 جلد عناوينش 15 ساعت طول

ميكشه بحث حقوقيه .. اخبار 20:30 كه نيست دو سوت بگيم تموم بشه يكي از خبر نگاران نيز در مورد اينكه حالا

با 15 جلد پرونده مي خواهيد چه كنيد و نظرتان چيست ؟ كه هميشه در صحنه گفت : مي برم خانه و از آن به جاي چهار پايه

براي دسترسي به كابينت هاي رديف بالاي آشپزخانه استفاده مي كنم چون من قدم كوتاه است .

خبرنگار ديگري پرسيد : پس تكليف واگذاري زمين هاي اطراف كهريزك چه مي شود ؟ وي در پاسخ به اين سوال گفت: نمي دانم

اسم اين جايي كه مي گوييد نشنيده ام و كلا" سر كار هستيد !! وي اضافه كرد اينها همه سياسي كاري و سياه نمايي و

عمليات رواني است تا حال ما را بگيرند.. كه نمي توانند و بر عكس خودشان خوب مي دانند كه من مي توانم حالشان را بگيرم

و به جاي 15 جلد 50 جلد اتهام توليد كنم تا همه شان بروند توي قوطي !

وي در پاسخ به سئوالي ديگر در ارتباط با " ب . ز " و پرونده مربوطه اظهار بي اطلاعي كرد اما خبرنگار با اشاره به سخنان

اخير يكي از نمايندگان كه عضو گروه بررسي تخلفات اين پرونده هست در مورد چك هاي رد و بدل شده گفت : " چي؟! چك ؟

كدوم چك؟ ما يك ستاره در آسمان نداريم .. چكم كجا بود ... چك مي خوام چه كنم من تنها اتهامم هميشه در صحنه بودن است و

اصلا" اين وصله ها با صد من سريش هم به ما نمي چسبد و همان 15 جلد پرونده سازي ما را بس و مي بينيد كه حجيم است و

حالا حالا ها كار دارد . در پايان وكيل "هميشه در صحنه " گفت : قسمت بيست و سوم از سري مصاحبه هاي موكلم ماه آينده در

همين زمان و مكان برگزار خواهد شد و اين بار ما از رسانه هاي خارجي هم دعوت كرده ايم تا اين داستان جذاب را دنبال كنند.

و البته ترتيبي اتخاذ شده تا اين نشست خبري با سريال تلويزيوني " فاطما گل " همزمان پخش نشود !


سونات