گرما

از ویکی*پدیا، دانشنامهٔ آزاد
گرمای ایجاد از واکنش*های هسته*ای در خورشید که به وسیلهٔ امواج الکترومغناطیس به زمین می*رسد و باعث بوجود آمدن زندگی در سطح زمین می*شود.

در فیزیک و ترمودینامیک، گرما انرژی جابجا شده از یک جسم به جسم دیگر یا از ناحیه*ای به ناحیه*ای دیگر، طی برهم*کنش*های گرمایی است. انتقال انرژی از راه*های گوناگون مانند رسانش گرمایی، تابش، و همرفت انجام می*شود. گرما یکی از ویژگی*های سیستم یا جسم نیست، بلکه معمولاً به یک نوع فرایند مربوط است، و با جریان گرما و انتقال گرما هم*معنا است.

در کل، گرما انتقال انرژی از یک جسم یا از یک سامانهٔ ترمودینامیکی به دیگری است در هنگامی که دو سامانه در دو دمای متفاوت باشند. این انرژی در اثر تماس حرارتی منتقل می*شود. همچنین از انتقال گرما به عنوان یکی از فرایندهای بنیادی انتقال انرژی بین اجسام فیزیکی یاد می*شود. انتقال گرما یکی از راه*های جابجایی انرژی است که در آن کاری صورت نمی*گیرد.[۱]
تاریخچه درک مفهوم فیزیک گرما
Hot metalwork.jpg
دمای سطح زمین در میانه*های ماه مارس و اوایل آوریل ۲۰۰۰.

نیمه اول سده نوزدهم شاهد پیشرفت*های فراوان و رشد بینش*های عمیق درباره ماهیت*های گرما بود چرا که در اواخر سده هجدهم انقلاب صنعتی در قاره اروپا و امریکا گسترش یافت.

پیش از سال ۱۸۳۰ تصور می*کردند که گرما و خواص گرمایی مواد با پدیده*های مکانیکی الکتریکی ومغناطیسی ارتباطی ندارند. بنا بر نظریهٔ کالریک که در آن زمان رایج بود. مقدار گرمای هر جسم متناسب با مقداری از سیال کالریک بود که در جسم وجود داشت یعنی هر چه مقدار سیال کالریک آن نیز بیشتر بود انبساط گرمایی را که از پدیده*های آشنا به شمار می*آمد این طور توجیه می*کردند که برای پذیرش سیال کالریک اضافی فضایی بیشتر لازم است. هر چند دادن گرما به جسم هیچ تغییر قابل اندازه گیری در جرم آن ایجاد نمی*کرد و این امر را با معضل روبرو کرده بود اما هواداران این نظریه برای حل مشکل می*گفتند که کالریک یک سیال است (سنجش ناپذیر) یا (آذرین) یعنی سیالی بدون جرم است.

هرچند که نظریه کالریک را پیش از پایان نیمه اول قرن نوزدهم کنار گذاشتند. میراث آن واحد گرما، یعنی کالری هنوز هم کاربرد فراوانی دارد.

این واقعیت که ماشین بخار، با استفاده از گرمای ناشی از سوختن چوب یا زغال سنگ کار مکانیکی انجام می*دهد کم کم در مفهوم گرما تحول ایجاد کرد.

جیمز کلرک ماکسول یکی از دانشمندانی بود که در کتابش، تئوری گرما در سال ۱۸۷۱ گرما را به حرکت اجسام مربوط دانست و آن را دسته*بندی کرد.
نماد و واحد گرما


واحد گرما در دستگاهSI، ژول است.

گرما را با نمادQ نمایش می*دهیم.
تصویری از مامور آتش*نشانی ایالات متحده آمریکا که تولید گرما، منجر به ایجاد شعله*های آتش شده است.
سونات