شخصیتمان به چه لباسی می خورد؟
مجموعه : روانشناسی و زندگی بهتر


ایران ناز
یک پزشک و پژوهشگر طب سنتی گفت: افرادی که زود عصبانی می*شوند از پوشیدن لباس رنگ قرمز و نارنجی و همچنین افراد غمگین و افسرده از پوشیدن لباس رنگ قهوه*ای و مشکی پرهیز کنند چرا که علائم بیماری آنها تشدید پیدا می*کند.


به گزارش ایران ناز،فاطمه مرادی درباره حالات روحی و روانی گفت: افراد می*تواند از تصورات خود اثر بپذیرند و جسم فرد از چیزهایی که تصور می*کند می*تواند اثر بگیرد.

به گفته وی به عنوان مثال رنگ بر مزاج افراد اثر می*گذارد. کسی که زیاد به رنگ قرمز نگاه کند، باعث هیجان خلط دم که دارای طبع گرم و تر بوده در بدن می*شود و فرد پرحرارت شده و احساس گرم شدن می*کند و این همان اثر پذیری تصورات است.

این پزشک و پژوهشگر طب سنتی گفت: کسی که به فکر خوراکی ترش مزه می*افتد خود به خود بزاقش ترشح می*شود، روی جسم اثر می*گذارد. وقتی یک نفر از نزدیکان دردی در بدنش داشته باشد، فرد هم احساس می*کند همان اندامش درد می*کند.

مرادی گفت: در این زمینه توصیه مؤکد شده است، فردی که طالب تندرستی است و دوست دارد که زندگی خوشایند داشته باشد به اعمال خوشایند فکر کند و فکرهای ترسناک و ناامیدی کننده به ذهنش خطور نکند.

او گفت: در اکثر کتاب*های طبی، روایات اسلامی و حکما توصیه کرده*اند که حین نزدیکی جنسی والدین تصور کنند نوزاد زیبا، قوی یا … داشته باشند و بسیار تاثیر گذار است.

این پزشک و پژوهشگر گفت: ابن سینا در باره فکر و تصورات فرد و تاثیر آن بر جسم می*گوید افرادی که چنین مسئله*ای را قبول ندارند کسانی هستند که هیچ چیز از اسرار عالم نمی*دانند وگرنه هیچ وقت چنین مسئله*ای را محال نمی*دانند.

مرادی گفت: سبز بیشتر نشاط انگیز است، در کتاب*های طبی حکما رنگ قرمز و رنگ*های تیره را گرم دانسته*اند و رنگ*های روشن مانند سفید و آبی و … دارای طبع سرد و تر می*دانند.

او یادآور شد: رنگ قرمز، نارنجی و زرد به سمت گرمی و خشکی می*رود کسی که صفراوی و زود خشمگین می*شود و عصبی مزاج است، این رنگ*ها برایش مناسب نیست. کسی که سودایی است و دچار غم و اندوه و افسردگی و … است رنگ*های مشکی، قهوه*ای و رنگ های تیره برایش مناسب نیست.

این پزشک و پژوهشگر گفت: اتاق خواب باید باید از رنگ*های ملایم مانند آبی و سفید استفاده شود و کسی می خواهد حرارت در بدنش ایجاد شود، از رنگ های نارنجی و قرمز بیشتر استفاده کند یعنی نوع پوشش خود را از این رنگ*ها به کار گیرد.


سونات