[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه*ای به بانک*های عامل اعلام کرد: در صورت وجود منابع، نسبت به اعطای سقف فردی افزایش یافته قرض*الحسنه ازدواج (تا ۵۰ میلیون ریال) به متقاضیان اقدام نمایند…


بانک مرکزی سقف تسهیلات قرض*الحسنه ازدواج را برای هر فرد ۵۰ میلیون ریال تعیین کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو نامه شماره ۶۳۱۱۱/۹۱ مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۱ موضوع ابلاغ افزایش سقف فردی تسهیلات قرض*الحسنه ازدواج ( ۲۰ میلیون ریال برای مزدوجین با شرایط خاص ) و نظر به بررسی نحوه عملکرد شبکه بانکی کشور در ارتباط با اعطای تسهیلات قرض*الحسنه و نحوه اقدام در مورد تکالیف قانونی تسهیلات قرض*الحسنه در سال ۱۳۹۱، شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۱ خود مقرر نمود، بانک*های عامل در صورت وجود منابع قرض الحسنه نسبت به اعطای سقف فردی افزایش یافته قرض الحسنه ازدواج ( تا ۵۰ میلیون ریال ) به متقاضی اقدام نمایند.
براساس این بخشنامه اولویت اعطای تسهیلات قرض الحسنه، با قرض الحسنه ازدواج و زندانیان نیازمند در محکومیت*های* مالی است. همچنین مقرر شد بانک*هایی که بیش از منابع قرض*الحسنه در دسترس خود، تسهیلات قرض الحسنه پرداخت نموده*اند، سریعا نسبت به اصلاح و تعدیل آن تا ۱۰۰ درصد اقدام نمایند.