بارم به تو سلام از آسمان عشق صبح و شام جانـم فدای اشک و دعا و نیایشت مستم نما بدان زلالِ جام ای مردِ خوش کلام [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]