شارژ رایگان ایرانسل به مناسبت عید سعید غدیربا ارسال عدد 1141624702به شماره 737461با شارژ 0 هم میشه گرفتاولین نفر که کدتو بزنه ی شارژ هزاری میده و بعد از اون هر دو نفر یک شارژکلی شارژ میتونید بگیرید.کاملا رایگانه!