امروزه در سازمان ها نیاز به شناخت و درک متقابل برای ایجاد رابطه بهینه و توسعه تفاهم با دیگر نهادها و عموم مردم به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است. این فرآیند که به منظور تسهیل حرکت در مسیر نیل به اهداف سازمانی شکل می گیرد، روابط عمومی نام گرفته است .روابط عمومی با شناسایی امکانات و شرایط محیط بیرون سازمان و پیوند دادن آن ها با شرایط درونی، می تواند اجرای فرامین و پیگیری اهداف سازمان را آسان تر نموده و ارتباط تأثیرگذاری با جامعه برقرار نماید. روابط‏ عمومی هوشمند با استفاده از تکنولوژی های روز ارتباطی فضای حاکم بر محیط درون سازمانی را مدیریت می کند و جریان اندیشه سازی و تصمیم گیری های اجتماعی را در جهت اهداف و منافع سازمان تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از ابزارهای کارآمد ارتباطی که می تواند به عنوان رسانه مستقل و با نفوذ هر سازمان به کار گرفته شود سامانه پیام کوتاه سراسری است.تکنیک های به کار گیری رسانه پیام کوتاه “الکسا”:۱- انتشار اخبار سازمان“بازدید استاندار محترم و هیئت همراه از سازمان، فردا ساعت ۹صبح. حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه موجب امتنان است.”2- فراخوان مراسم و همایش های علمی فرهنگی3- “نظر شما درباره نحوه پاسخگویی کارکنان سازمان چیست؟ ۱- خیلی خوب ۲- خوب ۳- متوسط ۴- ضعیف”4- افکارسنجی پیامکی با جامعه آماری روشن و قابل استنادارسال پیام تبریک و تهنیت مناسبت ها5- ارسال پیام انگیزشی به کارکنان6- ارسال پیام های تربیتی به خانواده های کارکنان هدف تربیت ، مطیع نمودن کودک نیست بلکه یاری رساندن به کودک است تا خود را در بیابد7-دریافت پیشنهادات، انتقادات و گزارش های مردمیمنبع : redirect.php?a=farapayamak.ir/