الف ) برای تیرهای تا دهانه 7 متر ، برداشتن کل قالب و داربست و زدن پایه های اطمینان میسر است، ولی برای دهانه های بزرگتر از 7 متر ، تنظیم قالب و داربست باید چنان انجام گیرد که برداشتن قالب بدون جابجا کردن پایه های اطمینان صورت پذیرد.ب) برای سازه های متشکل از دیوار و دال بتن آرمه نظیر سازه هایی که با قالب تونلی و یا قالب واره های به ابعاد بزرگ ساخته می شوند ، می توان برچیدن و زدن مجدد پایه های اطمینان را تا دهانه 10 متر مجاز تلقی کرد، مشروط بر این که زدن پایه های اطمینان بلافاصله بعد از برداشتن قالب صورت گرفته و در عمل از عدم بروز ترک ها و تغییر شکل های نامطلوب اطمینان حاصل گردد.پ) به طور کلی در صورتی که قطعه مورد نظر جزیی از یک سیستم سازه ای پیوسته باشد، موقعی می توان پایه های اطمینان را برداشت که تمام قطعات مجاز قطعه مزبور بتن ریزی شده باشند.ت) در صورتی که قالب بندی طبقه فوقانی روی طبقه زیرین تکیه نماید، برداشتن پایه های اطمینان زیرین وقتی میسر است که بتن طبقه فوقانی مقاومت لازم را بدست آورده باشد. ارجح آن است که همیشه در دو طبقه متوالی پایه های اطمینان وجود داشته باشند ، پایه های اطمینان در طبقات باید در امتداد هم باشند.ث) برداشتن پایه های اطمینان باید بدون اعمال فشار و بدون ضربه طوری صورت پذیرد که بار به تدریج از روی آن ها برداشته شود. برای دهانه های بزرگ و قطعاتی که نقش حساس سازه ای دارند ، باید برداشتن بار از روی پایه های اطمینان با وسیله ای قابل کنترل انجام پذیرد که در صورت لزوم بتوان برداشتن بار از روی پایه اطمینان را متوقف نمود.کاربرد درزهای ساخت ( درز اجرایی)در هر توقف عملیات بتن ریزی که موجب سخت شدن بتن می گردد ، درز ساخت بوجود می آید. به طور کلی هرگاه زمان قطع بتن ریزی از 30 دقیقه تجاوز کند ، باید باید آن نقطه را یک درز اجرایی بحساب آورد.مگر آنکه حالت خمیری بتن با تدابیری به آن بازگردانده شود. درز ساخت ممکن است دارای وضعیتهای مختلفی باشد ، ولی معمولا قائم یا افقی است . معمولا سعی می شود محل درز ساخت به محل یکی دیگر از انواع درزها منطبق گردد. در تیرها وشاه تیرها درزهای ساخت باید تقریبا عمود بر محور این اعضا بوده و هیچ گاه با محور عضو موازی نباشد.درز ساخت می تواند در اعضا و قطعات بتن آرمه در محل لنگر خمشی ماکزیمم قرار گیرد. زیرا در این اعضا تنش های کششی توسط فولاد های کششی تحمل می شوند.درز های اجرایی نباید در محلی که قرار است بتن تحمل برش نماید قرار گیرد . بنابراین در ساخت اعضای خمشی اگر قرار است بتن ریزی در بیش از یک مرحله صورت گیرد ، باید ترتیبی اتخاذ شود که قطع بتن ریزی در مجاورت تکیه گاه نبوده ، بلکه در نزدیکی وسط دهانه باشد.تیرها ، شاه تیر ها ، دال ها ، سرستون ها ، و مانند آن ها همگی قسمت هایی از یک کف به حساب می آیند که باید در یک مرحله بتن ریزی شوند ، بتن ریزی ستون ها اجبارا در تراز هر طبقه در محل سر ستون یا تیر متوقف می شود. درزهای ساخت عموما در ساختمان های بتنی کاربرد دارند. درزهای ساخت باید در محل های مناسب و زیر نظر دستگاه نظارت تعبیه شوند.مهمترین عامل در ایجاد یک سازه بتنی محکم و سالم از نظر فنی داشتن یک سیستم قالب بندی اصولی و با دوام میباشد که بیش از ثلث هزینه های اجرای آن سازه را شامل میشود. اگر از نظر اقتصادی به قالب های فلزی بتن و ملزومات آن به عنوان یک ابزار کار دائمی و یک سرمایه ماندگار توجه شود حتما در نحوه اجرا و نگهداری آن بسیار سعی ویژهای خواهد شد. شرکت صنایع فلزی آلیاژ با تلاش جمعی از جوانان متخصص و تحصیل کرده و خلاق یکی از معتبرترین تولید کنندگان قالب های فلزی بتن را در سال 1382 تاسیس نموده و با تجهیزات مدرن وخدمات عالی اقدام به تولید نموده و سهم قابل توجهی در تامین قالب های فلزی بتن و ملزمات آن در پروژه های عظیم ملی دارا میباشد.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]