سلام خدمت اعضای انجمن اگر کسی روش دستی یک معادله معمولی درجه سه رو بلده بذاره ممنون .