بزودی بدن دیگران از ضربه زدن به شما فرو خواهد ریخت !!! هزینه یک پیتزا = 15 الی 20 هزار تومنهزینه مجموعه ای که روی آن وقت و تلاش صرف شده تنها : 2 هزار تومنتنها خواسته ما رای و نظر شما در کافه بازار برای بیشتر دیده شدن اثر می باشد.بچه ها خواهشا حمایت کنید .هم اکنون در کافه بازار cafebazaar.ir/app/b.r.l