با عرض سلام ببخشیدمن قالب های شمارا بعضی از جاهایش را دستکاری کردم مشکلی نداره؟میتونم بازم ادامه بدم؟دفعه اخر؟