انتگرال خور کتابی منایب برای اموزش انتگرال گیری نامعین می باشد که در109 صفحه و به زبان فارسی می باشد لینک دانلود رایگان کتاب: uploadboy.com/fxm0tw0cjklu/909/pdf