سلاممن تازه عضو انجمن شدم نمیدونم سوالمو تو بخش درستی می پرسم یا نهمیخاستم ببینم دوستان میتونن در مورد آموزش محیط برنامه نویسی LispWorks راهنمایی کنن؟سپاسگزارم