مواد افزودنی بتن از جمله فوق روان کننده بتن با کاهش آب بتن باعث صرفه جویی در مصرف سیمان و سادگی عمل تراکم و اختلاط بتن میگردد و فوق روان کننده ها در مقایسه با روان کننده ها دارای اثرات قوی تری هستند و این مواد ضمن انسجام بتن بدون کاهش مقاومت آن باعث کارایی آن میشود و به طور کلی استفاده از انواع مواد افزودنی بتن میتوان از سایتهای معتبر اینترنتی با داشتن کارشناسان با تجربه اقدام نمود .redirect.php?a=white-damavand.ir/product