هوش هیجانی بالاهوش هیجانی بالا ، مهمترین فاکتور در اکثر انسان های موفق در دنیاست.اگر با دقت به پیرامون خود نگاه کنید متوجه می شوید افرادی هستند که به رغم داشتن هوش شناختی (iq) متوسط به موفقیت های بزرگی رسیده اند.عامل اصلی موفقیت انسان های بزرگاین موضوع یکی از اسرار برملاشده ای است که امروزه در روانشناسی مطرح میشود، اینکه؛هوش شناختی (iq) تعیین کننده موفقیت افراد نیست.تحقیقات نشان داده است که هوش شناختی (iq) بالا فقط 20 درصد در موفق شدن افراد سهم دارد.و 80 درصد مابقی به نوعی دیگر هوش که هوش عاطفی یا هیجانی (eq) نام دارد بستگی دارد.خبر خوشحال کننده این است که:برخلاف هوش شناختی (iq) که غالبا ثابت است و میزان آن تغییر نمیکند.هوش عاطفی یا هیجانی(eq) یک مهارت اکتسابی است.و شما در هر مکان و زمانی می توانید آن را یاد بگیرید و خودتان را تبدیل به فردی با هوش هیجانی بالا کنید.شخصیت افراد، ترکیبی از منطق و احساس است که معمولا نماد منطق، هوش شناختی (iq) و نماد احساس، هوش هیجانی(eq) است.نکته اینجاست که عقل همیشه باید با دل همراه باشد.افراد زیادی وجود دارند که علیرغم داشتن هوش بالا به دلیل پایین بودن مهارت های عاطفی شان، کمتر از افراد با هوشبهر (iq) متوسط اما هوش هیجانی بالا موفق شده اند.مفهوم هوش هیجانی نشان میدهد که چرا برخی افراد با هوشبهر بالا کمتر از افراد با هوشبهر متوسط به موفقیت می رسند.افراد دارای مهارت هیجانی، یعنی کسانی که احساس های خود و دیگران را به خوبی میشناسند. درک و مدیریت میکنند.این افراد از زندگی خود راضی هستند.در صورتی که افرادی که نمی توانند بر زندگی عاطفی خود مسلط باشند. هر چه قدر هم باهوش (iq بالا) باشند. آنقدر درگیر کشمکش های درونی هستند که از توانایی آنها برای انجام درست کارها می کاهد.کلام آخر؛در واقع بهره هوشی به تنهایی نمی تواند آمادگی زیادی در افراد برای مقابله صحیح با فراز و نشیب های زندگی ایجاد کند.و لزوما تضمین کننده رفاه، شخصیت اجتماعی و یا احساس شادکامی و موفقیت نیست.به بیانی دیگر هوش شناختی شاید کمک کند که شما از عهده برخی مسائل بر بیایید.اما هیچگاه شما را تبدیل به یک ستاره در کار و زندگی تان نمی کند.بنابراین شما برای موفقیت نیازمند ارتقا سطح هوش هیجانی خود هستید.