به طور کلی افراد در برخورد با احساسات خود غالبا به سه شیوه متفاوت عمل می کنند :افراد*خودآگاه :این افراد نسبت به حالات روحی خودشان آگاه هستند و به زندگی عاطفی خود حساسند.افرادی مستقل هستند.حدود خود را می شناسند.سلامت روانی خوبی دارند.دید آنها نسبت به زندگی مثبت است.هر وقت دچار حالت روحی بدی شوند درباره آن خیال پردازی نمی کنند. به زبان ساده تر، اسیرش نمیشوند.و می توانند خود را به سرعت از آن حالت روحی منفی بیرون بکشند.به طور خلاصه، آگاهی آنها کمک میکند تا هیجاناتشان را کنترل کنند.افراد در خود فرو رفته :خود را اسیر احساسات و هیجاناتشان میکنند.آنان ناپایدارند و به حالات خود چندان هشیار نیستند.به جای اینکه ناظر بر احساساتشان باشند در آنها غرق شده اند.تلاش زیادی برای فرار از چنگال احساساتشان به خرج نمی دهند. چون احساس میکنند مغلوب شده اند و هیچ کنترلی بر زندگی عاطفی خود ندارند.به طور خلاصه، این افراد به جای اینکه بر احساسات خود مسلط شوند، احساسات بر آنها تسلط پیدا میکند.افراد تسلیم شده :این افراد نسبت به احساسات خود آگاهی دارند اما به جای تغییر آنها ترجیح میدهند آنها را بپذیرند.این افراد به دو دسته تقسیم میشوند:افرادی که معمولا به حالت های خوشی دارند و از این رو انگیزه کمی برای تغییر انها دارند.افرادی که علیرغم آگاهی داشتن به حالات روحی خود مستعدند تا حالات بد را آنگونه که هستند بپذیرند. و با وجود احساس درماندگی برای تغییر خود کاری نکنند. مثل افراد افسرده ای که در مقابل نا امیدی خود تسلیم شده اند.به طور کلی بعضی افراد در وضعیت های اضطراری خونسردی خود را از دست می دهند و احساساتشان برانگیخته و شدید میشود.ولی عده ای دیگر در این گونه مواقع سعی میکنند به موقعیت مزبور نیندیشند و خود را به کار دیگری مشغول میکنند و تجربه واکنش هیجانی خود را به حداقل می رسانند.