احساسات را باید به درستی به فرزندمان آموزش دهیم.برخی اوقات پیش می*آید که کودک ما ناراحت است و ما انتظار داریم تا از ناراحتی اش و از اینکه احساس اندوه دارد برای ما بگوید.در صورتی که این طرز فکر راجع به کودک کاملا اشتباه است.زیرا کودک هنوز لغات لازم برای بیان احساسات خود را نمی*شناسد.و نمی*داند چگونه باید احساساتش را بیان کند.بنابر*این، وظیفه والدین این است که این موضوع را نادیده نگیرند. و آن را مساله*ای پیش پا افتاده ندانند.زیرا که عدم آگاهی در حوزه احساسات*مولد بسیاری از رفتارهای نا*بهنجار در دوره های بعدی مخصوصا دوره نوجوانی است.پس بهتر آن است تا با استفاده از روش*های علمی کودکان را با احساسات مختلف آشنا سازیم.در این مقاله روش*هایی را برای شما شرح خواهم داد. که شما از طریق آنها می*توانید به کودک خود بیاموزید که چطور احساساتش را بشناسد و آنها را بیان کند.۱. احساسات مختلف را با بازی*ها و کارهای عملی به کودک آموزش دهید.کودکان از یادگیری از طریق بازی لذت می*برند.شما می*توانید حالت های احساسی مختلف در چهره ( شادی، غم، هیجان و ... ) را تهیه کنید. آنها را چاپ کنید و به صورت کارت در اختیار کودک قرار دهید. سپس آنها را برگردانید به شکلی که کودک فقط پشت کارت ها را ببیند. و نداند هر کارت مربوط به چه احساسی است. سپس به نوبت کارت*ها را برگردانید و نام آن احساس را بگویید. و راجع به آن حرف بزنید.از کودک بخواهید تا آن حالت چهره را تقلید کند و به شما نشان دهد.در صورتی که درست انجام داد تشویقش کنید. در غیر این*صورت شکل صحیحش را به او آموزش دهید.۲. راجع به احساسات شخصیت*های خیالی داستان ها و کارتون*هایی که تماشا می*کند با هم صحبت کنید.سعی کنید هنگام تماشای کارتون یا خواندن قصه از کودک بپرسید. آن شخصیت داستانی چه احساسی دارد و چرا چنین احساسی به او دست داده است.اگر کودک توانست پاسخ صحیح بدهد ادامه دهید.در غیر این صورت راهنماییش کنید تا احساسات شخصیت کارتون یا قصه را به درستی درک کند.۳. کارتون*های آموزشی راجع به احساسات به همراه کودک تماشا کنید.کودکان دوست دارند به شکل بصری آموزش ببینند.