استاندارد رضایت مندی مشتری ISO10004 ویرایش سال 2012 جدیدترین استاندارد در حوزه مشتری مداری می باشدشرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی الی گشت موفق به اخذ گواهینامه ایزو رضایت مشتری (ISO 10004)گردید. طی آخرین ممیزی انجام شده در شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی الی گشت توسط ممیزین مرجع بین المللی ICS ، این شرکت با دارا بودن سیستم مشتری مداری عالی موفق به اخذ گواهینامه [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] رضایت مشتری گردیدمعرفی ایزو 10004 :استاندارد رضایت مندی مشتری ISO10004 ویرایش سال 2012 جدیدترین استاندارد در حوزه مشتری مداری می باشد که می تواند به رونق کسب وکار شما وارائه یک چهره جدید از سازمان شما در ذهن مشتری به عنوان یک سازمان مشتری مدار کمک شایانی نماید.استاندارد رضایت مندی مشتری ISO10004 ویرایش سال 2012 جدیدترین استاندارد در حوزه مشتری مداری می باشداهداف ایزو سنجش رضایت مشتری بر مبنای استاندارد ISO 10004 :با بکارگیری این راهنما که از مدرنترین سیستم های بازاریابی و بازار شناسی بین الملل بهره گرفته است در نظر داریم سازمان :دائماَ انتظارات مشتریان (فعلی و بالقوه)را شناسائی کند.سیستم مناسبی برای جمع آوری واقعی و صحیح داده ها را (بدون اثرگذاری) ایجاد نماید.سیستم علمی را برای تجزیه و تحلیل داده ها ایجاد نماید.بازخورهای مناسبی برای بهبود (اعم از بهبود سازمانی، بهبود محصولات و بهبود خدمات) ایجاد نماید.در نهایت رضایت مشتری را دائما پایش نماید.مزایای ایزو سنجش رضایت مشتری(ISO 10004) عبارتند از :کمک به افزایش اثربخشی ایزو مدیریت کیفیتتسریع شناسایی و پاسخگویی به نظرات مشتریان و سایر طرفهای ذینفع سازمانافزایش رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذینفع سازماناستفاده از بازخور مشتری در جهت بهبود کیفیت محصولاتافزایش اعتبار سازمانتشویق کارکنان برای بهبود روابط با مشتریانبرقراری امکان سنجش و اندازه گیری رضایت مشتریتشخیص به موقع توقعات مشتریانمدارک لازم جهت اخذ این گواهینامه مدارک زیر بررسی میگردد :الگوریتم (روش ) محاسبه رضایت مشتریمیزان رضایت مشتری (عدد کمیتی ) در آخرین دوره ارزیابیتعداد شکایات مشتریان و نحوه تحلیل و شناسایی و رفع عللیک نسخه از فرم (فرمت ) خام ارزیابی رضایت مشتریانحداقل 5 نسخه تکمیل شده فرم ارزیابی رضایت مشتریانحداقل 2 نسخه تکمیل شده فرم ارزیابی شکایات مشتریاننام و نام خانوادگی مسئول سیستم ارزیابی رضایت مشتریاننام و نام خانوادگی مسئول تائید صحت نتایج ارزیابی رضایت مشتریانبرنامه های بهبود منتجه از نتایج ارزیابی رضایت مشتریان (درصورت وجود )و در نهایت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] رضایت مشتری ISO 10004 بعنوان یک استاندارد بین المللی می تواند به رونق کسب وکار شما و ارائه یک چهره جدید از سازمان شما در ذهن مشتریان به عنوان یک سازمان مشتری مدار کمک شایانی نماید.در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می توانید با واحد بازرگانی ما به شماره تماس 22200500-021 تماس حاصل فرمائید .