کاربرد پرینتر سه بعدی در صنعت هوا فضا مهندسان و دانشمندان هوا فضا توانستند راه حل های نوآورانه کاربرد فناوری تولید افزایشی را در صنعت هوا فضا، برای ارائه بهره وری بی سابقه در تولید سه بعدی انواع محصولات و ابزار های این صنعت استراتژیک به کار بندند.redirect.php?a=printersebodi.com/Default.as&articleid=2517&language=fa-IRpx?tabid=349&artmid=1066سیستم های پیشرفته پرواز ، فشار را بر شرکت های بزرگ هوا فضا، برای پذیرش فن آوری پرینتر سه بعدی که باعث شتاب زنجیره عرضه، ایجاد چرخه بالاتر ارزش و توسعه نوآوری در هر سطح، از جمله توسعه محصول، بازرسی ، تعمیر و نگهداری می شوند. در عین حال، نیاز روزافزون به کاهش هزینه های سوخت و تاثیر فناوری پرینتر سه بعدی بر وزن و آیرودینامیک هواپیماها ، موشک ها و دیگر عناصر هوا فضا جایگزینی مناسب برای فناوری تولید سنتی که سالهاست در حال اجرا است، می باشد.ادامه مطالب را در سایت تخصصی پرینتر سه بعدی مطالعه کنید. www,printersebodi.com