گاز هلیوم چیست ؟ هلیوم (He) در هسته اش دو پروتون دارد که عدد اتمی دو را به آن می دهد. هلیوم دومین عنصر فراوان و همچنین دومین عنصر سبک کل جهان است. هلیوم هم از نظر فراوانی و هم از نظر سبکی بعد از هیدروژن قرار دارد. ویژگی های گاز هلیوم هلیوم با توجه به سبک تر بودن از سایر گازهای هوا بسیار حائر اهمیت است. با توجه به اینکه هیدروژن گازی سبک است ولی با توجه بها اشتعال زا بودن آن نمیتوان برای پر کردن بادکنک از از آن استفاده کرد. انواع کپسول هلیوم گاز هلیوم در کپسول 50 لیتری وارد کشور میشود. با توجه به اینکه حمل و نقل گاز هلیوم در کپسولهای کوچکتر مقرون به صرفه نیست، از این رو کپسول گاز هلیوم همانطور که گفته شد در سایز 50 لیتری وارد میشود. مصارف کپسول گاز هلیوم پزشکی، نفت و گاز، صنایع ساختمانی، پر کردن بالن و بادکنک کاربردهای هلیوم زمانی بزرگترین کاربرد هلیوم پر کردن بالونها و کشتی ها هوایی بوده. قدرت بالابری هلیوم نسبت به هیدروژن 92% است اما به دلیل آتشگیر نبودن، استفاده از هلیوم بسیار سودمند بوده است. امروزه از هلیوم برای جوشکاری قوس حفاظت شده و ایجاد انرژی اتمی منطورهای مختلف نیز استفاده میشود. هلیوم به صورت مایع در ایجاد پایین ترین دمای ممکن و حفظ آن کاربرد دارد. هلیوم دارای خواص زیست شناسی ویژه ای است که از آن میان میتوان به آمیختن آن با اکسیژن در اکسیژن درمانی جهت درمان بیماران مبتلا به آسم اشاره نمود. در راکتورهای هسته ای از هلیوم برای ایجاد محیط خنک کننده مورد استفاده قرار میگیرد. جهت طراحی و بررسی سرعتهای بسیار بالا برای هواپیماها در کانال هوا از هلیوم استفاده مینماند. در تولید دو فلز تیتانیوم و زیرکونیوم بعنوان اتمسفر بی اثر و در تهیه بولورهای سیلیسیوم و ژرمانیوم در ترانزیستور و در برخی از انواع طیف سنجهای جرمی نیز بکار گرفته میشود. همچنین در تجزیه مواد شامل عنصرهای سبک برای پر کردن طیف نگارهای پرتوی ایکس ، دماسنجهای گازی و شمارنده های نوترون و بعنوان گاز حامل در کروماتوگرافی گازی GC نیز مورد استفاده قرار میگیرد. منبع : هلیوم لند