از نکته های مهم برای خرید عطر و تست کردن عطر میتوتن به موارد زیر اشاره نمود : بیشتر از 4 بو را در یک آن تست نکنید.▪ همیشه عطر را در نقاط نبض دار بدنتان بزنید.▪ مقداری از عطر را روی رختخوابتان اسپری کنید.▪ در سراسر روز اودوتوالت خود را تجدید کنید زیرا بوی آن بعد از 4 ساعت از بین خواهد رفت.▪ یک عطر خوب می تواند در کل روز با شما بماند.▪ یک راه خوب برای تضمین بیشتر دوام عطر، پودر بدن است.▪ به خاطر داشته باشید یک عطر می تواند روی افراد متفاوت بویی متفاوت داشته باشد.▪ بعضی از عطرها رویلباسممکن است اثر لکه چربی باقی بگذارند.▪ ممکن است به بعضی از عطرها حساسیت پوستی نشان بدهید.▪ اگر شما بوی جزیی و ملایممدنظرتان است به جای استفاده از عطر از ژل دوش یا لوسیون بدن استفاده کنید.redirect.php?a=shadiling.com/26-%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%84%D9%86