ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه می باشد که دارای موقعیت خوب از نظر تجاری ، صنعتی و بندری می باشد. شهر تور ازمیر دانشگاه های خوب و با اعتباری دارد که بهترین آن دانشگاه صنعتی ازمیر می باشد. شهر ازمیر یکی از جاذبه های گردشگری خوب کشور ترکیه می باشد که در سراسر جنوب آن ساحل زیبا و ماسه ایی دارد. ازمیر ترکیه آب و هوای مدیترانه ای دارد که دارای چهار فصل می باشد که تابستان های گرم و زمستان های سرد و فصل بهار آب و هوای متوسط و در بهار آب و هوای بسیار خوبی دارد. بیشترین توریست ها در فصل تابستان به این شهر زیبا می آیند.