چرا باید آب غنی شده نوشید؟ آب غنی شده به آبی گفته می شود که علاوه بر رفع تشنگی مزایای دیگری نیز برای سلامتی داشته باشد. استیک آلکالاین با افزودن کلسیم، منیزیم و هیدروژن آب آشامیدنی را به یک نوشیدنی گوارا و منحصر به فرد تبدیل می کند. از این رو نوشیدن آب غنی شده (آب قلیایی) توسط استیک آلکالاین مزایای بسیاری برای سلامتی دارد. آب آشامیدنی باید عاری از هر گونه میکروب، آلاینده و سموم شیمیایی نظیر نیترات و کلر باشد. ضمنا از آنجا که بیشترین ماده ای که در طول روز وارد بدن ما می گردد و تقریبا 2/3 بدن ما را آب تشکیل می دهد، استفاده از آب آشامیدنی به تنهایی کافی نیست. آب سریعترین جذب را در بدن دارد. یک لیوان آب بعد از 20 دقیقه به تمامی اعضای بدن می رسد و تنها ماده ای است که می تواند از سد مغزی عبور کند. به همین دلیل آب بهترین ناقل برای مواد مختلف مورد نیاز بدن محسوب می شود. از این رو استفاده از آب غنی شده می تواند مهمترین عامل در حفظ سلامتی باشد.... smartlifepro.net/enriched-water