دستگاه تولید آب غنی شده یا هیدروژن ساز در واقع نوعی افزاینده هیدروژن به آب آشامیدنی محسوب می گردد که می تواند آب هیدروژنه تولید نماید. مطالعات علمی موثق ثابت کرده است که آب غنی شده با هیدروژن موجب تقویت سیستم آنتی اکسیدانی بدن می شود. اغلب بیماری های مزمن به دلیل اکسید شدن بدن رخ می دهد. از این رو آنتی اکسیدان ها می توانند با جلوگیری از اکسید شدن بدن نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های مزمن داشته باشند. در حال حاضر انواع محصولات غنی کننده آب آشامیدنی وارد بازار شده است. متاسفانه هیچ اطلاعات جامعی در مورد انواع دستگاه تولید آب غنی شده با هیدروژن در بازار موجود نیست. این موضوع باعث سردرگمی مشتریان می گردد. از این رو در این مقاله سعی شده است که انواع دستگاه تولید آب غنی شده توضح داده شود و با یکدیگر مقایسه گردد. متن گامل مقاله را اینجا بخوانید... smartlifepro.net/hydrojen-maker