شرکت های اتوبار بسیاری در شهر تهران هستند که مشغول فعالیت در حوزه حمل و نقل هستند اما تمامی این شرکت ها دارای مجوز از اتحادیه نیستند و به صورت غیر قانونی فعالیت می کنند. قبل از انتخاب شرکت حمل و نقل باید درباره آن ها و نحوه عملکرد شرکت ها تحقیقات لازم را انجام داد . برای انجام امور حمل و نقل باید شرکتی را انتخاب کرد که زیر نظر اتحادیه فعالیت می کند تا در صورت به وجود آمدن مشکلی بتوان از طریق اتحادیه پیگیری کرد . باربری سریع بار از نمونه شرکت هایی است که تحت نظارت اتحادیه فعالیت می کند. اتحادیه قوانینی مشخص کرده است که شرکت های اتوبار باید آن ها را رعایت کنند.