آموزش تعمیر ایکس باکس آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 – Xbox 360دکمه باز کردن باتری که در بالای کنترلر واقع شده است را فشار دهید. نگهدارنده باتری را از کنترلر بردارید. گزینه استاندارد برای دسته بازی وایرلس ایکس باکس 30 باتری های AA است. باتری های قابل شارژ هم در دسترس هستند به هر حال نحوه برداشتن این دو نوع باتری مثل هم است.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360با استفاده از موچین برچسب بارکد را از محفظه باتری بردارید.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360با استفاده از پیچ گوشتی T8 هفت پیچی که در پشت دسته بازی Xbox 60 است را باز کنید.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360حالا تیغه یا ابزار مشابه آن را بین قاب جلو و عقب دسته بازی قرار دهید و آن را به سمت جلو بچرخانید تا دو طرف از هم جدا شوند.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360بعد تیغه را بین محفظه جلو و عقب و در نزدیک جک هدفون قرار دهید. تیغه را به سمت جلو دسته بازی بچرخانید و برای جدا کردن دو طرف تلاش کنید.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ایکس باکس آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360محفظه یا جای باتری را با یکی از دستانتان بگیرید و آن را از جک هدفون بلند کنید تا قسمت های جلو و عقب از هم جدا شوند. فنر باتری در محفظه باتری و در قسمت پشت قرار می گیرد. اطمینان حاصل کنید که در طول مونتاژ مجدد آنها در جای مناسب خود قرار می دهید.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر دسته ایکس باکس با استفاده از انتهای تیغه کابل موتور ویبراتور را باز کنید و موتور ویبراتور را از سوکت برد جدا کنید و از محفظه جلویی دسته بازی ایکس باکس 60 بردارید.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360به همان روشی که توضیح دادیم موتور ویبراتور را از سمت دیگر دسته بازی برداریدآموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360از قسمت جک هدفون و اتصال پاور برد را بگیرد و آن را از طرف جلویی دسته بازی جدا کنید.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360با استفاده از انگشت شست و اشاره خود ماشه سمت چپ را به طرف راست دسته بازی بکشید. به طور همزمان ماشه بازوی کنترل را در جهت مخالف بکشید. این ماشه دارای یک گیره است که به یک شکاف در بازوی ماشه متصل می شود. اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی فشار وارد کرده اید. بازوی ماشه را به سمت پایین بکشید.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360لبه تیغه را در بین ماشه و ماژولی که در نزدیکی لبه سمت چپ است قرار دهید ماشه را از جا بیرون بیاورید. با استفاده از تکنیکی که در بالا توضیح دادیم همین کار را برای ماشه سمت راست تکرار کنید. ماشه را بچرخانید تا از برد جدا شود.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360ماشه را به سمت راست برد بلغزانید و آن را خلاف عقربه ساعت بچرخانید. ماشه سمت راست را از برد جدا کنید. برای جدا کردن ماشه سمت راست همین روند را تکرار کنید.آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360حالا ماشه های جدیدی که خریداری کرده اید را جایگزین کنیدآموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش تعمیر ماشه دسته بازی وایرلس ایکس باکس 360 - Xbox 360آموزش گام به گام و تصویری تعمیر ماشه دسته ایکس باکس 360 Xbox را دقیق تر در فیلم مشاهده بفرمایید.منابع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]