تراریوم یه اکوسیستم خود کفا است . گیاه و خاکِ داخل تراریوم بخار آب تولید می*کنند. این بخار روی جدار داخلی محفظه می*نشیند و دوباره به*درون خاک چکه می*کند و جذب ریشه گیاه می*شود. تکرار این چرخه باعث تغذیه خودبه*خودی گیاه و خاک می*شود. در این صورت گیاهان به توجه زیادی نیاز نخواهد داشت چون رطوبت در شیشه حفظ می شود به این صورت که آب تبخیر شده از سطح برگ ها به صورت قطره های آب بر روی دیواره شیشه نشسته و به تدریج از روی دیواره به سمت پایین حرکت کرده و وارد خاک می¬شود، وجود این چرخه آب در ظرف باعث می¬شود که گاهی تا هفته¬ ها نیاز به آبیاری نباشد.گفتیم که محفظه تراریوم باید شفاف باشد. دلیلش هم این است که نور خورشید باید از جدار محفظه عبور کند تا فرایند فتوسنتز در گیاه تحریک شود. به*موجب فتوسنتز دی*اکسید کربن به اکسیژن تبدیل می*شود و تراریوم* می*تواند نفس بکشد. به*همین دلیل است که تراریوم*ها نیاز به رسیدگی چندانی ندارند و می*توانند تا چند سال هم عمر کنند.حتی با این روش میتوان گیاهانی که نیاز به نور زیاد دارند را در مکانهایی که پنجره هم ندارند نگاهداری کرد زیرا نیاز نوری گیاهان با نصب یک لامپ در تراریوم برطرف می شود. در این صورت خطر کمتری گیاهان را به ابتلا به بیماری ها تهدید می کند، چون محیط داخل آن بهداشتی و استریل است.redirect.php?a=kammand.com/terrarium