- کلاس عایق f- ابعاد یکسان و ارتفاع شفت از 63 تا 250 است .- قدرت و ابعاد اسمی مطابق با استاندارد iec 72-1 از 0/0 تا 55 کیلو وات است .- ترمز جریان مستقیم fm و ترمز ms متناوب- ترمز جریان مستقیم ml صرفه جویی در فضا- تهویه سطح خارجی- روتور قفس ساخته شده از آلومینیوم یا آلیاژ چدن آلومینیومی- بیش از حد دمای سازگار با کلاس bالکتروموتور تکنو تاو