از سالهای دور، کنترل تردد و حضور و غیاب دانش آموزان توسط معلمان و دبیران انجام می شود. انجام اینکار مقداری از وقت کلاس درس را می گیرد. از سوی دیگر یکی از دغدغه های والدین، آگاهی از حضور به موقع فرزندان خود در مدرسه است. تجهیز مدارس و مراکز آموزشی به سیستم حضور و غیاب، علاوه بر اینکه این دو مشکل (وقت گیر بودن حضور و غیاب توسط دبیران و عدم آگاهی به موقع والدین از حضور فرزندانشان در مدرسه) را مرتفع می سازد، امکان انجام حضور و غیاب معلمان و پرسنل اداری مدارس و محاسبه کارکرد آنها را نیز فراهم می کند.

redirect.php?a=roll-call.blog.ir