صندوق نوآوری و شکوفایی

موسسه دانش بنیان [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] البرز به عنوان کارگزار [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] جهت ارائه خدمات مالکیت فکری به شرکت های دانش بنیان نیز فعالیت می کند. شرکت های دانش بنیان میتوانند بین 75 الی 90 درصد از هزینه های خدمات مالکیت فکری را که توسط این شرکت انجام می شود پس از پایان فرآیند ارائه خدمت از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت کنند.


[IMG]*redirect.php?a=nofan.ir/wp-content/uploads/2020/06/khadamat_site.jpg"> خدمات صندوق نوآوری در زمینه مالکیت فکریخدمات مالکیت فکری مورد حمایت:

  1. نیازسنجی
  2. جستجوی دانش پیشین
  3. ثبت اختراع ملی و بین المللی
  4. ثبت علامت تجاری ملی و بین المللی
  5. ثبت طرح صنعتی ملی و بین المللی
  6. تحلیل پتنت
  7. تحلیل نقض پتنت
  8. تدوین پیش نویس قرارداد

این خدمات بخشی از خدمات صندوق نوآوری جهت [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت] می باشد.