والدین همیشه دوست دارند که با کمترین هزینه برای فرزندانشان معلم خصوصی استخدام نمایند . اما پیچیدگی های انتخاب معلم خصوصی عموما آن ها را سردگم می کند . مواردی وجود دارند که در هزینه تدریس استاد یا معلم تاثیر می گذارند . برآیند این پارامترها معلوم می کند که دستمزد مدرس در کدام قسمت بازه ی 50 تا 300 هزار تومان باشد . بررسی رزومه ی اساتید توسط کارشناسان اوربیتال : اساتید برای اینکه بتوانند در سایت اوربیتال به عنوان معلم خصوصی فعالیت داشته باشند، ابتدا باید رزومه ی خود را ارسال نمایند . رزومه ها بعد از یک بررسی اولیه ی کوتاه، به گروه اساتید مربوطه ارسال می شوند . نظرات و امتیازات دانش آموزان در مورد استاد : پشتیبانی مجموعه اوربیتال، بعد از برگزاری جلسه ی اول کلاس خصوصی، با خانواده ی دانش آموز تماس گرفته و در مورد توانمندی علمی، وقت شناسی، دلسوزی و نوع رفتار مدرس اطلاعاتی را ثبت می کند . این نظرات و امتیازهایی که در قالب ستاره از 1 تا 5 توسط دانش آموز برای مدرس ثبت می شود، تاثیر بسیار زیادی بر هزینه ی تدریس استاد در ادامه ی همکاری*اش با اوربیتال دارد . مدت زمان همکاری استاد با اوربیتال : در گروه آموزشی اوربیتال به این صورت است که هر چه استاد سابقه همکاری بیش تری با مجموعه اوربیتال داشته باشد و استاد تعداد کلاس های بیش تری برگزار نماید و میزان شناخت نسبت به استاد بیش تر شود، در این صورت هزینه تدریس استاد به مرور زیاد می شود . این مجموعه آموزشی به هیچ عنوان با معلم ضعیف همکاری نمی کند . به همین علت است که اساتید با سابقه اوربیتال، دستمزد بیش تری دریافت می کنند . کلاس های خصوصی حضوری یا آنلاین : عموماً اساتیدی که کلاس های آنلاین برگزار می کنند، 20 درصد هزینه ی تدریس کمتری نسبت به کلاس های حضوری خود دریافت می نمایند . این در حالی است که برخی از اساتید اوربیتال برای گسترش کلاس های آنلاین، تا 50 درصد هزینه ی کمتر را برای کلاس های خصوصی آنلاین خود در نظر می گیرند . orbital-teacher.com