یکی از بیش ترین کالا هایی که وارد گمرکات کشور می شوند، انواع خودروها و اتومبیل ها هستند . با اینکه در سال های اخیر ایران، گرفتار تحریم های اقتصادی شده است، اما با این حال باز هم خودرو های خارجی وارد ایران می شوند . بیش ترین واردات خودرو به داخل کشور مربوط به خودرو های چینی و کره ای است . البته با توجه به قیمت بالای خودرو های وارداتی، در سال های اخیر بیش ترین واردات مربوط به قطعات خودرو بوده است . قطعاتی که در داخل کشور تولید نمی شوند . البته باید گفت نه تنها در ایران بلکه در بسیاری دیگر از کشور ها نیز بیش ترین سهم واردات مربوط به خودرو هاست . علاوه بر اینکه خودرو ساز ها و تجار اقدام به وارد کردن خودرو می کنند، برخی از مردم نیز تمایل به انجام این کار دارند . زیرا با توجه به قیمت بالای دلار در داخل کشور خودرو های خارجی با قیمت بسیار زیادی در داخل کشور به فروش می رسند . در صورتی که وارد کردن آن ها همراه با هزینه گمرک بسیار کمتر می باشد . این نکته در خصوص خودرو هایی با سوخت پاک یا هیبریدی بیش تر صدق می کند، چون هزینه های مربوط به این خودرو ها نسبت به خودرو های دیگر نصف می باشد . به کسانی که قصد واردات و ترخیص خودرو را دارند، توصیه می شود برای سهولت در کار ها و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه به شرکت ترخیص کالای بندرعباس فرا تجارت هخامنش مراجعه نمایند .