دوستای من ارایشگرن. واسه یه همایش رفتن کیش. کلی هم بهشون خوش گذشته همه نوع بازی و تفریحی رو هم رفتن . منم فوق لیسانس دارم درامدم نصف درامد اونا هم نیست. اول که خدا رو شکر می کنم با هاشون نرفتم کیش وگرنه باید مثل اونا پول خرج می کردم . دوم جایی رو سراغ دارید با تخفیف بتونم بلیت کیش بخرم. میخوام با یکی از همکارم هفته اینده برم کیش.