فواید این نوع شنا به دلیل اینکه بر روی شانه، کتف، سینه، پشت کمر و دست ها تمرکز دارد بیشتر اعضای بدن را در بر می گیرد. به عبارتی ساده تر در این نوع حرکت مقاومت در برابر فشار آب باعث تقویت ماهیچه های قسمت های نام برده شده می شود. همچنین سرعت زیاد کرال سینه باعث می شود فرد کالری های بیشتری در حین انجام بسوزاند که نتیجه آن داشتن تناسب اندام می باشد.ادامه مطلب شنا چیست در سایت آسان اسپرت