تقریبا همه مدل های پرده کنار جمع شو پنجره های سایز کوچک تا پرده های پنجره های بزرگ با هر نوع متریال از پارچه و تور گرفته تا مخمل و … را می توان برقی کرد. البته نوع موتور پرده و ریل های هر کدام متفاوت است.برای پرده های پنجره های کوچک باید از موتور هایی با توان پایین تر استفاده کرد. و برای پرده های بزرگ تر گاها نیاز است تا از موتور های تا توان ۶ نیوتن استفادi کرد.اکثر پرده های بالا رو امکان برقی شدن دارند. لین نوع از پرده های بیشتر برای اتاق خواب و اشپزخانه و محیط های اداری کار برد دارند.