نوروز فصل مسافرت است. بسیاری از ایرانیان مسافرت با ماشین شخصی را به هر وسیله نقلیه دیگری ترجیح می دهند. حالا به هر دلیل. همین مسافرت با ماشین شخصی، احتمال تصادفات جاده ای را افزایش می دهد.

اما با ماشین شخصی سفر کردن، شرایطی می خواهد که یکی از آنها داشتن وسیله نقلیه سالم و سرپا و البته ایمن است. سرهنگ علیرضا جهانگیری، معاون پلیس راهور ناجا، در گفتگو با خبرآنلاین برخی از آسیب های مسافرت با ماشین شخصی را که البته می توان از آنها به عنوان شرایط چنین مسافرت هایی هم نام برد، بیان می کند.