پرمعنی ترین کلمه "ما "است ... آن را به کار ببند
عمیق ترین کلمه "عشق "است ... به آن ارج بنه
بی رحم ترین کلمه "تنفر"است ...از بین ببرش
سرکش ترین کلمه"هوس "است...با آن باز نکن
خودخواهانه ترین کلمه"من"است ...از آن حذر کن
ناپایدارترین کلمه "خشم "است ...آن را فرو ببر
بارزترین کلمه "ترس" است ...با آن مقابله کن
با نشاط ترین کلمه "کار"است ...به آن بپرداز
پوچ ترین کلمه "طمع "است ...آن را بکش
سازنده ترین کلمه "امید"است...به آن امیدوار باش
ضعیف ترین کلمه "صبرت "است ...آن را نخور
تواناترین کلمه "دانش"است... آن را فراگیر
محکم ترین کلمه "پشتکار "است ...آن را داشته باش
سمی ترین کلمه "غرور"است...بشکنش
سست ترین کلمه "شانس"است...به امید آن نباش
شایع ترین کلمه "شهرت "است ...دنبالش نرو
لطیف ترین کلمه "لبخند" است ...آن را حفظ کن
حسرت انگیز ترین کلمه "حسادت "است ...ازآن فاصله بگیر
ضروری ترین کلمه "تفاهم "است ...آن را ایجاد کن
سالم ترین کلمه "سلامتی"است ...به آن اهمیت بده
اصلی تریت کلمه "اطمینان" است ... به آن اعتماد کن
بی احساس ترین کلمه "بی تفاوتی "است ...مراقب آن باش
دوستانه ترین کلمه"رفاقت" است...از آن سوء استفاده نکن
زیباترین کلمه "راستی "است ... با آن روراست باش
زشت ترین کلمه "دورویی " است ... یک رنگ باش
ویرانگرترین کلمه "تمسخر"است ...دوست داری با تو چنین کنند؟
موقرترین کلمه "احترام " است ... برایش ارزش قائل شو
آرام ترین کلمه"آرامش" است ... به آن برس
عاقلانه ترین کلمه "احتیاط" است ... حواست را جمع کن
دست وپاگیرترین کلمه "محدودیت" است ... اجازه نده مانع پیشرفتت بشود
سخت ترین کلمه "غیر ممکن " است ...وجود ندارد
مخرب ترین کلمه "شتاب زدگی" است ...مواظب پل های پشت سرت باش
تاریک ترین کلمه "نادانی "...آن را نور علم روشن کن
کشنده ترین کلمه "اضطراب" است ... آن را نادیده بگیر
صبور ترین کلمه "انتظار" است ... منتظرش باش
بی ارزش ترین کلمه "انتقام "است ...بگذار وبگذر
ارزشمند ترین کلمه "بخشش"است ...سعی خود را بکن
قشنگ ترین کلمه " خوشروئی " است ... راز زیبایی در آن نهفته است
تمیز ترین کلمه "پاگیزگی "است ... اصلا سخت نیست
رساترین کلمه "وفاداری"است ... سر عهدت بمان
تنها ترین کلمه "گوشه گیری " است ... بدان که همیشه جمع بهتر از فرد بوده
محرک ترین کلمه "هدفمندی"است ...زندگی بدون هدف روی اب است
وهدف ترین کلمه"موفقیت" است ... پس پیش به سوی آن