مهندسی سیستم

با توجه به توسعه*ی روزافزون علوم و تکنولوژی، نقش آن در نیروهای مسلح، استفاده*ی بهینه از منابع موجود یا ابداعی، سیستم*های مدیریتی، عملیاتی و پشتیبانی نیز گسترش یافته است و رشته*های جدیدی مانند سیستم*ها جهت برآورده شدن نیازمندی*ها الزام آورده شده است تا بتوان بطور مطلوب*تر واحدها ، نهادها و سازمان*ها را اداره نمود. رشته*ی مهندسی سیستم*ها با مسائلی از قبیل برنامه*ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعّالیّت*ها در راستای استفاده*ی بهینه و موثّر از منابع انسانی، تجهیزات و تکنولوژی سر و کار دارد.
سيستم مجموعه اي از چند جزء است كه حائز سه شرط باشد :
اول : رفتار هر جزء بر رفتار كل تاثير دارد
دوم : رفتار اجزاء و تاثير آنها بر كل، به هم وابسته اند
سوم : هر كدام از گروه هاي فرعي بر رفتار كل تاثير گزارند و تاثير هيچ كدام از آنها مستقل نيست. به بيان ديگر سيستم ، كلي است كه نمي توان آن را به اجزاي مختلف تقسيم كرد. از اين دو خاصيت، مهم ديگري به دست مي آيد كه هر بخش از سيستم داراي خواصي است كه اگر از سيستم جدا شود از دست مي رود و هر سيستم خواصي دارد كه هيچ كدام از بخش هاي آن واجد آن نمي باشد.
رشته مهندسي سيستم به علاقمند خود، تفكر و منطق سيستماتيك را به همان معنايي كه در بالا گفته شد ، مي آموزد.
فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند براي مراكز مختلف و به عبارت ديگر براي كليه اعمال انساني كه هدف خاصي را دنبال مي كند ، سيستمي را طراحي كنند كه از حركات پراكنده يا اضافي يا موازي كه موجب اتلاف وقت يا صرف هزينه مي شود جلوگيري نمايد. چگونگي اين امكان در مرحله ي عمل قابل فهم تر است. داشتن استعداد خوب در رياضي و منطق از شرايط موفقيت در اين رشته است و آنچه در پايان قابل ذكر است ، توجه به اين مطلب است كه سيستم نيز مانند ماشين مي*تواند ساده يا مركب باشد.
طول دوره تحصيل اين رشته 4 سال مي باشد.
فارغ التحصیلان قادر خواهند بود با بکارگیری روشهای سیستماتیک و مدلهای ریاضی، مسائل تصمیم گیری را در سطح سازمان و واحدهای نظامی تجزیه و تحلیل نموده و بهترین رهنمود را در استفاده بهینه از منابع انسانی و تجهیزاتی و عملکرد اجزاء متشکل سیستمها ارائه دهند. برخی از دروس اصلی و تخصصی این رشته عبارتند از: مهندسی ماشین، تئوری و آنالیز تصمیم گیری مهمات مواد منفجره، طرح سیستمهای اطلاعاتی و کنترل مدیریت، اصول و قواعد لازم، مهندسی سلاح و بالستیک و .... فارغ التحصیلان توانایی لازم را در انتخاب تصمیم بهینه از میان راه کارهای موجود یا ابداعی، قابلیت و توانایی مناسب جهت فرماندهی، مدیریت و کنترل و نظارت، قابلیت و توانایی مناسب در شناخت و تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی و توانایی های دیگر را کسب می کنند
فارغ التحصیلان قادر خواهند بود با بکارگیری روشهای سیستماتیک و مدلهای ریاضی، مسائل تصمیم گیری را در سطح سازمان و واحدهای نظامی تجزیه و تحلیل نموده و بهترین رهنمود را در استفاده بهینه از منابع انسانی و تجهیزاتی و عملکرد اجزاء متشکل سیستمها ارائه دهند.
برخی از دروس اصلی و تخصصی این رشته عبارتند از:

مهندسی ماشین، تئوری و آنالیز تصمیم گیری مهمات مواد منفجره ، طرح سیستمهای اطلاعاتی و کنترل مدیریت، اصول و قواعد لازم، مهندسی سلاح و بالستیک و ....
فارغ التحصیلان توانایی لازم را در انتخاب تصمیم بهینه از میان راه کارهای موجود یا ابداعی، قابلیت و توانایی مناسب جهت فرماندهی، مدیریت و کنترل و نظارت، قابلیت و توانایی مناسب در شناخت و تجزیه و تحلیل مسائل سازمانی و توانایی های دیگر را کسب می کنند.