گزارش*ها حاکی است یک زن استرالیایی به علت بسته شدن غیرارادی چشمانش هر سه روز یکبار نابینا می*شود.
ناتالی آدلر بیست و یک ساله در گفتگو با روزنامه هرالدسان با اعلام اینکه از هفده سالگی به این مشکل دچار شده است گفت: یک روز صبح که از خواب بیدار شدم نتوانستم چشمانم را بازکنم .
وی خاطرنشان کرد در ابتدا چشمانش به فواصل نامنظم بسته میشد اما پس از چند هفته،* چشمانش هر سه روز یک بار بسته می*ماند. در مدتی که چشمان آدلر بسته است جز از طریق شکاف باریکی در چشم چپ خود قادر به دیدن نیست اما در روزهایی که چشمانش باز است مشکلی در بینایی ندارد و فقط پلک چپش دچار افتادگی می*شود.
پزشکان طی دو سال درمان، از طریق تزریق بوتاکس در اطراف چشمانش موفق شده*اند *پنج روز چشمان وی را بازنگهدارند.
گفتنی است این روش درمانی مدت زیادی نمی*تواند در مورد آدلر که از خستگی شدید و حالت تهوع نیز رنج می*برد به کار رود.
وی امیدوار است آزمایش*های تحریک الکتریکی در اطراف چشمانش در درمان وی موثر افتد.
متخصصان که تشخیصی درباره این عارضه نداده*اند معتقدند وی تنها فردی است که در جهان مبتلا به این عارضه است.