مهندسی دریا

هدف و ماهيت
سال 1807 وقتي نخستين كشتي بخار آمريكا بدون بادبان و پارو در جهت مخالف باد و جريان آب از رودخانه هودسون بالا رفت ، كليه ملوانان و دريانوردان كه براي تماشاي اين چيز عجيب به ساحل رودخانه آمده بودند دانستند كه آنچه در برابر ديدگانشان در حال حركت است بزودي جهان آنها را دگرگون خواهد كرد.آنها دانستند كه ديگر ساخت و تعمير يك كشتي يك فن نيست بلكه يك علم است و هدايت و حفظ چنين كشتي اي نيازمند اطلاعات علمي دقيق و بسياري مي باشد. و اكنون كه نزديك به دو قرن از آن زمان مي گذرد ما با ناوهايي روبرو هستيم كه گاه نزديك به 340 متر طول و 80 متر عرض دارند. شهرهاي شناوري كه بدون شك ساخت ، هدايت و مديريت آنها دانش بسياري مي طلبد . دانشي كه نمي توان به تجربه و با گذر ايام فرا گرفت. بلكه نياز به تحصيلات كلاسيك و دانشگاهي دارد. نيازي كه منجر به تولد رشته مهندسي دريا شده است.
رشته مهندسي دريا در كشور ما نيز با اين كه نوپاست داراي اهميتو جايگاه ويژه اي است چرا كه كشور ما در حدود 2600 متر مرز آبي دارد كه 2000كيلومتر آن در جنوب كشور و به آبهاي آزاد دنيا متصل است . اهميت اين مرز آبي زمانيمشخص مي شود كه بدانيم از بين راه هاي حمل ونقل زميني ، هوايي ، دريايي ، حمل ونقلدريايي مقرون به صرفه است و به همين دليل 90 درصد صادرات غير نفتي و تقريباً تمامصادرات نفتي كشور به وسيله كشتي ها صورت مي گيرد. همچنين توسعه ناوگان دريايي علاوهبر حمل و نقل كالاهاي مورد نياز كشور ، عامل حضور كشور ما در بازار حمل و نقل بينالمللي و كسب درآمدهاي ارزي بيشتري مي گردد. و بالاخره احياء و توسعه صنايع درياييمي تواند موجب رشد و بهره وري بيشتر تعدادي از صنايع كشور گردد كه از آن جملهمي توان به صنايع نجاري، رنگ سازي(براي تهيه رنگ كشتي)، فولاد(براي تهيه ورقه هايفولادي كشتي و همچنين ساخت شناورها) و بالاخره انواع و اقسام الكتروپمپ ها و جرثقيل ها كه در مراحل مختلف ساخت كشتي مورد استفاده قرار مي گيرند، اشاره كرد.
توانايي*هاي مورد نياز و قابل توصيه
دانشجويان مهندسي دريا در هرسه گرايش بايد در دروس رياضي وفيزيك قوي بوده و به زبان انگليسي مسلط باشند. چون بيشتر منابع درسي اين رشته بهزبان انگليسي است. همچنين مهندسان كشتي و دريانوردي كه به سفرهاي دريايي خارج ازكشور مي*روند بايد به زبان بين*المللي مسلط باشند.
دانشجويان مهندسي كشتي و دريانوردي بايد از سلامت كافي برخوردارباشند و براي همين قبل از پذيرش نهايي در رشته*هاي فوق از آنها آزمايشات پزشكي كاملبه عمل مي*آيد كه در اين ميان سلامت دانشجويان دريانوردي بطور دقيق سنجيده مي*شودچون اين دسته از دانشجويان نبايد ناتواني*هايي نظير كوررنگي نيز داشته باشند.
كار در دل گستره آبي درياها و اقيانوس*ها با همه لطف و جاذبه*اشداراي دشواريهايي نيز هست. براي مثال يك مهندس كشتي يا دريانوردي به دليل سفرهايدريايي، گاه ماهها در كنار خانواده*اش نيست.
همچنين يك مهندس كشتي*سازي نيز بايد شرايط خود را براي گذراندندر محيط*هاي ساحلي تطبيق بدهد. چون با اين كه بسياري از شركت*هاي مهندسي مشاوردريايي در زمينه طراحي كشتي، بنادر يا تجهيزات دريايي در مركز شهرها فعاليتمي*كنند، اما به هر حال كارخانجات كشتي*سازي عمدتا در سواحل ساخته مي*شوند. به هميندليل يك مهندس دريا بايد علاقه*مند به كار در محيطهاي دريايي و ساحلي باشد و درواقع عشق و علاقه در اين رشته حرف اول را مي*زند.
معرفي گرايش*هاي مقطع کارشناسي
اين رشته داراي 3 گرايش مهندسي كشتي، كشتي*سازي و دريانوردي است. با ذكر اين نكته كه در اين رشته تنها در رشته مهندسي كشتي*سازي دانشگاه خليج*فارس بوشهر، دانشجوي دختر پذيرفته مي*شود.
مهندسي كشتي
در اين دوره علوم و فنون مربوط به اداره فني امور كشتي*ها آموزش داده مي*شود و هدف تربيت افراد متخصص در حد كارشناس براي امور فوق است. آموزش اين دوره به صورت دروس نظري- عملي- كارآموزي بعلاوه كارورزي در روي كشتي است. فارغ*التحصيلان اين دوره به عنوان كارشناس، آمادگي و صلاحيت هدايت فني كشتيها و اداره امور مربوط به تعمير ، نگهداري آنها و همچنين آمادگي تقبل مسؤوليتها و مشاغل فني مربوط به صنايع دريايي در كارخانجات كشتي*سازي و سازمانهاي وابسته را خواهند داشت. با پيشرفت صنايع دريايي كشور و اولويتي كه دولت براي توسعه حمل و نقل دريايي در ايران قائل شده است و با توجه به گسترش ناوگان بازرگاني كشور و طرح ايراني كردن پرسنل دريايي اهميت اين رشته روشن مي*شود. علاقه*مندان اين رشته بايد از سلامتي جسم برخوردار و مايل به كار و مسافرت در درياها باشند.
مهندسان كشتي به عنوان مدير فني كشتي مسوول تعمير، نگهداري و راه*اندازي موتور كشتي هستند و به همين دليل دانشجويان اين رشته پس از آن كه آموزش*هاي تئوري را در مدت سه سال و نيم طي كردند، يك دوره كارآموزي 6 ماهه را بر روي كشتي*هاي اقيانوس*پيما در خارج از كشور در آبهاي استراليا، بنادر اروپا ، آسياي جنوب شرقي، سنگاپور، چين و كره مي*گذرانند.
كشتي*سازي
كشور ما يكي از بزرگترين خريداران كشتي در دنيا است و ما هر سال صدها ميليون دلار كشتي مي*خريم كه اين كشتي*ها شامل كشتي*هاي عظيم 500 هزار تني كه حمل و نقل نفت را انجام مي*دهند و كشتي*هاي كوچكتري كه كار حمل* و نقل كالا را به كشورهاي ديگر بر عهده دارند، مي*گردد. علاوه بر خريد كشتي بحث تعميرات كشتي نيز هست. در شرايط امروز تعدادي از كشتي*هايي كه متعلق به ناوگان جمهوري اسلامي است در كشورهاي خارجي تعمير مي*شود.
از همين*جا مي*توان به اهميت گرايش مهندسي كشتي*سازي پي برد. رشته*اي كه به تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز سازمانهاي دريايي به خصوص كارخانجات كشتي*سازي مي*پردازد. در واقع مهندس كشتي*ساز، كشتي مي*سازد اما دريانوردي نمي*كند و دانشجوي اين رشته پس از گذراندن آموزشهاي تئوري ، كارآموزي خود را در كارخانجات كشتي*سازي داخلي مي*گذراند.
به عبارت ديگر هدف اين گرايش تامين كارشناسان و طراحان صنايع دريايي كشور و تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمانهاي دريايي و بالاخص كارخانجات كشتي*سازي و صنايع وابسته دريايي، تعمير كشتي و كشتيراني*ها است. ادامه تحصيل در اين رشته در سطوح بالاتر از كارشناسي به عنوان كارشناسي ارشد سازه كشتي آرشيتكت كشتي در داخل كشور موجود است و نياز به ايجاد مقاطع كارشناسي ارشد ديگر و دكتري در داخل كشور مورد تاييد قرار گرفته است. اين مجموعه مي*تواند با بكار بردن علوم مهندسي و تكنولوژي مربوط، طرح، محاسبه ، ساخت و اجراء سيستم*هايي كه اساس كار آنها سكون و حركت در سيالات بالاخص در آب است كارآيي لازم را به دانشجويان بدهد و آنان را آماده سازد تا در صنايع وابسته به ساخت سازه*هاي دريايي به طور اعم و صنايع كشتي*سازي به طور اخص فعاليتهاي مربوط به طراحي و محاسبه اجزاء و سيستمها و يا مسؤوليت مهندسي را عهده*دار شوند. فارغ*التحصيلان اين رشته مي*توانند در سازمانها و ارگانهاي مختلف مشاغلي از قبيل مهندسي ، طراحي و توليد به منظور پياده*كردن و اجراي طرحهاي ساختماني شناورها و سازه*هاي دريايي، مشاركت در امور تحقيقاتي در زمينه*هاي فوق*الذكر و غيره را عهده*دار شوند. داوطلبان اين دوره بايد از دانش رياضي، فيزيك،* مكانيك و تا حدي شيمي آلي و معدني برخوردار باشند. دروس اين دوره شامل دروس عمومي، پايه و تخصصي است و دروس عملي و كارآموزي را نيز شامل مي*شود.
مهندسي كشتي*سازي در واقع يكي از زيرشاخه*هاي مكانيك است و شايد به همين دليل دانشگاه صنعتي شريف اين رشته را به عنوان مهندسي مكانيك گرايش دريا ارائه مي*دهد. البته بايد توجه داشت كه در دانشگاه صنعتي اميركبير كه رشته مهندسي كشتي*سازي به عنوان يك رشته مجزا مطرح است، درسها تخصصي*تر ارائه مي*شود. براي مثال اگر دانشجويان رشته مكانيك گرايش دريا ارتعاشات را بطور عام در رشته مكانيك مي*خوانند، دانشجويان مهندسي كشتي*سازي ارتعاشات در كشتي را مطالعه مي*كنند.
مسؤوليت طراحي، ساخت و نظارت بر ساخت كشتي و تعميرات آن بر عهده مهندس كشتي*سازي است.
دو رشته مهندسي كشتي سازي و مهندسي مکانيک گرايش دريا تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و در واقع واحدهاي هر دو رشته يكي است، فقط دانشجويان مهندسي كشتي*سازي بطور تخصصي*تر به مطالعه اين رشته مي*پردازند.
دريانوردي
هدايت و رهبري كشتي و مديريت نيروي انساني شاغل بر روي كشتي وظيفه يك مهندس دريانوردي است. به زبان ديگر مهندس دريانوردي مسؤوليت راه*اندازي كشتي و هدايت آن را بر عهده دارد. به همين دليل اساتيد رشته مهندسي دريا معتقدند كه اين رشته را نبايد يكي از گرايش*هاي مهندسي دريا به شمار آورد چرا كه يك مهندس دريا به عنوان كاپيتان كشتي مسؤوليت راهبري و مديريت كشتي را بر عهده دارد و حرفه*اش يك كار فني يا مهندسي نيست.
دروس دانشجويان گرايش كشتي*سازي در سه زمينه برق، مكانيك و عمران مي*باشد. واحدهاي دانشجويان مهندسي كشتي نيز شامل مكانيك و برق مي*شود چون آنها بايد در مورد موتور كشتي اطلاعات دقيقي به دست بياورند اما دانشجويان دريانوردي با اين كه تا حدودي مسايل فني را مي*خوانند ولي مقدار قابل توجهي از درسهايشان ارتباطي با مسايل فني ندارد. براي مثال مطالعه آب و هوا، جغرافيا و چگونگي يافتن مسيرها از جمله درسهاي اين گرايش است كه ارتباطي با دروس رشته*هاي مهندسي ندارد.
در اين دوره علوم و فنون مربوط به هدايت و اداره امور كشتيها آموزش داده مي*شود و هدف تربيت افراد در حد كارشناسي دريانوردي است طول متوسط اين دوره 4 سال است و آموزش اين دوره به صورت دروس عملي ، نظري ، كارورزي روي كشتي در درياست كه ابتدا در دانشگاه سپس روي كشتي و ترم* آخر مجددا در دانشكده صورت مي*گيرد. فارغ*التحصيلان اين دوره به عنوان كارشناس آمادگي و صلاحيت هدايت كشتي*ها و اداره امور مربوط به شركتهاي كشتيراني را دارا هستند. علاقه*مندان اين رشته بايد از سلامتي كامل برخوردار بوده و ناتوانايي*هايي نظير كوررنگي كه مانع انجام وظيفه مي*شود، نداشته باشند و نيز مايل به كار و مسافرت در درياها باشند و اين رشته بيشتر براي بورسيه*هاي ارگانهاي دريايي كشور مناسب است.
وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر
اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد در گرايشهاي ? سازه*كشتي و هيدرومكانيك كشتي ارائه مي*گردد.
رشته*هاي مشابه و نزديك به اين رشته
اين رشته در گذشته، شاخه و گرايشي از مهندسي مكانيك بوده است. لذا بسياري از واحدهاي اين رشته با مهندسي مكانيك يكسان هستند.
آينده*شغلي و بازار كار
هر كشتي تجاري نياز به 5 مهندس كشتي* تحت عنوان مهندس 1 ، مهندس 2 الي مهندس 5 دارد. حال اگر تعداد كشتي*هاي تجاري موجود در كشور را حدود 100 كشتي تخمين بزنيم، مي*بينيم كه حداقل به 500 فارغ*التحصيل مهندسي كشتي نيازمنديم. كه اين افراد در بدو استخدام از مهندسي 5 شروع كرده و به مرور به مهندسي 1 مي*رسند. از همين*جا روشن مي*شود كه كشور ما نياز بسياري به فارغ*التحصيلان اين رشته دارد. از نظر وضعيت درآمد نيز چون مهندسان كشتي مقداري از حقوق خود را به ارز دريافت مي*كنند، نسبت به مهندسان ديگر درآمد بهتري دارند.
فارغ*التحصيلان رشته مهندسي كشتي*سازي مي*توانند در ارگانهايي كه به ساخت سكوها و يا اسكله*ها مي*پردازند، مشغول به كار شوند . همچنين فارغ*التحصيلان مي*توانند در كارخانه*هاي خصوصي و يا دولتي كه كشتي*هاي كوچك و قايق*هاي موتوري را مي*سازند و بخصوص در زمينه تعمير كشتي فعال هستند، مشغول به كار گردند و البته اگر دانشجويان در دوره فوق*ليسانس اين رشته كه در دو گرايش سازه كشتي و معماري كشتي ارائه مي*گردد، پذيرفته شده و ادامه تحصيل دهند، فرصت*هاي شغلي بيشتر و بهتري خواهند داشت.
هدف از گرايش مهندسي دريانوردي نيز همچون گرايش مهندسي كشتي*، گسترش ناوگان بازرگاني كشور و ايراني كردن پرسنل دريايي مي*باشد و به همين دليل تعدادي از دانشجويان اين گرايش بورسيه ارگانهاي دريايي كشور هستند و پس از آنكه 18 ماه بر روي آبهاي خارج از كشور دوره كارآموزي خود را گذراندند، در ناوگان ارگان بورس دهنده مثل كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت*كش مشغول به كار مي*شوند.
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر
در حال حاضر يكي از كارخانه هاي فعال در عرصه كشتي*سازي كارخانه ?صدرا? در بوشهر مي باشد كه مي تواند محلي براي جذب فارغ*التحصيلان اين رشته *باشد.
البته كارخانه كشتي*سازي صدرا تنها كارخانه كشتي*سازي ايران نيست. بلكه كارخانه نكا در شمال و اروندان در خليج*فارس نيز از ديگر كارخانه*هاي مهم كشتي*سازي ايران هستند كه فارغ*التحصيلان اين رشته مي*توانند به عنوان مهندس توليد كه وظيفه اجراي طرح*هاي ساختماني كشتي*ها را بر عهده دارد، جذب اين كارخانه*ها بشوند.
مهندس كشتي*ساز مي*تواند در سازمان بنادر و كشتيراني وظيفه ساخت سكوهاي شناور را بر عهده گرفته و يا به عنوان مهندس ناظر بر حسن اجراي طرحهاي اجرايي نظارت بكند و بالاخره در صنايع دريايي به كارهاي تحقيقاتي بپردازد. چرا كه در اين رشته عرصه فعاليت*هاي تحقيقاتي بسيار گسترده مي*باشد.

دروس علوم پايه در مقطع كارشناسي
دروس علوم پايه رشته مهندسي كشتي دروس علوم پايه مهندسي كشتي سازي
رياضي 1و2 رياضي 1و2
معادلات ديفرانسيل معادلات ديفرانسيل
مباني كامپيوتر مباني كامپيوتر
فيزيك مكانيك فيزيك 1
فيزيك 2 فيزيك موج 2
شيمي و خواص مواد شيمي عمومي
محاسبات عددي محاسبات عددي


دروس تخصصي در مقطع كارشناسي
دروس تخصصي رشته مهندسي كشتي دروس تخصصي مهندسي كشتي سازي
شناخت كشتي تكنولوژي كشتي
الكترونيك ارتباطات تحليل سازه ها
آرشيتكت كشتي 1و2 آرشيتكت كشتي(استاتيك)
كمك هاي اوليه آرشيتكت كشتي(مكانيك)
دريانوردي و ملواني ماشين هاي محركه
ماشين دريايي 1و2و3 مهندسي دريا 1
صافي هاي فرعي -
سيستم انتقال قدرت


دروس اصلي در مقطع كارشناسي
دروس اصلي رشته مهندسي كشتي دروس اصلي مهندسي كشتي سازي
مباني مهندسي برق مباني مهندسي برق
رسم فني 1و2 رسم فني
استاتيك استاتيك
ديناميك ديناميك
مقاومت مصالح 1 مقاومت مصالح 1 و 2
ترمو ديناميك 1و2 ترموديناميك 1و2
مكانيك سيالات 1و2 مكانيك سيالات 1و2
طراحي اجزاء و ماشين 1 انتقال حرارت
انتقال حرارت كنترل اتوماتيك
كنترل اتوماتيك علم مواد و شناخت آن
- رياضيات مهندسي


دروس انتخابي براي رشته مهندسي كشتي سازي
ساخت كشتي آرشيتكت كشتي(ديناميك2)
مباني مهندسي برق 2 زبان تخصصي
ساختمان كشتي تكنولوژي جوشكاري
طراحي كشتي برنامه ريزي دريايي
اقتصاد دريايي ارتعاشات
نقشه كشي كشتي تاسيسات كشتي
خوردگي در محيط هاي دريايي طراحي اجزاء ماشين 2
تئوري امواج و حركت كشتي در دريا اتوماسيون در كشتي ها
طراحي به كمك كامپيوتر -


آزمايشگاه ها و كارگاه ها در مقطع كارشناسي
رشته مهندسي كشتي رشته مهندسي كشتي سازي
آزمايشگاه فيزيك 1و2 آزمايشگاه فيزيك 1و2
آزمايشگاه مباني مهندسي برق 1 آزمايشگاه مباني مهندسي برق
آزمايشگاه انتقال حرارت آزمايشگاه انتقال حرارت
كارگاه برق آزمايشگاه مكانيك سيالات
تكنولوژي كارگاهي كارگاه 1 (جوشكاري)
كارگاه تاسيسات عمومي كارگاه 2(ريخته گري)
كارگاه توربين ديگ بخار كارگاه 3(موتور)
كارگاه موتورهاي ديزل آزمايشگاه مقاومت مصالح
كارگاه تجهيزات دريايي -


كارآموزي و پروژه براي هر دو گرايش
كارآموزي 1و2
پروژه