در اینترنت موضوع این است که اطلاعات چگونه از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر انتقال می*یابد آیا تا بحال قکر کرده اید که از زمانیکه شما درخواست یک صفحه وب می*کنید تا زمانیکه آن را روی صفحه کامپیوتر خود دریافت می*کنید چه اتفاقی می*افتد؟ و چگونه اطلاعات از گوشه ای از جهان به گوشه ای دیگر انتقال می*یابند؟
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
آنچه اتفاق می*افتد تا یک سری اطلاعات (مثلاً یک صفحه وب) در اینترنت انتقال داده شود در ذیل به صورت مرحله به مرحله بیان شده است:
- این اطلاعات در تعداد بسیار زیادی قطعه که یک اندازه هستند شکسته می*شوند ( این قطعات پاکت*ها یا PACKETS نامیده می*شوند.)
- یک header به هر PACKET اضافه می*شود که توضیح می*دهد آن PACKET از کجا آمده است ، کجا باید برود و در بین PACKET*های رسیده چه موقعیتی دارد.
- هر PACKET فرستاده می*شود از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر تا به مقصد برسد هر کامپیوتر در طول مسیر تصمیم می*گیرد که هر پاکت را در مسیر بعدی به کدام کامپیوتر ارسال کند. این می*تواند وابسته به چیزهایی باشد مانند این که کامپیوتر*هایی که PACKET*ها را دریافت می*کنند به چه میزان مشغول باشند این گونه نیست که همه PACKET*ها یک مسیر را بپیمایند.
- در مقصد PACKET*ها آزمایش می*شوند. اگر PACKET ای از دست برود و یا خراب شود یک پیام فرستاده می*شود که درخواست فرستادن دوباره آن PACKET را می*دهد تا همه پاکتها به صورت سالم و بدون عیب فرستاده شوند.
- PACKET*ها دوباره به شکل اصلی خود مونتاژ می*شوند.
هر کامپیوتری که متصل شده است به اینترنت نرم افزاری دارد که به آن TCP/IP گفته می*شود که مسئول دریافت و ارسال و چک کردن PACKET*ها است TCP/IP چسب اینترنت است.

TCP/IP: Transmission Control Protocol / internet protocol

منبع:
SMSPLZ.com