برترینهای هشتمین ربوکاپ معرفی شدند
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]
بر اساس نتایج اعلام کمیته ملی رباتیک تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین در لیگ*های روبات*های خانگی، روبات*های انسان نما رده کودک، امدادگر واقعی مقام نخست را از آن خود کرد و تیم ایتالیادر لیگ روبات*های استاندارد و تیم ترکیه در لیگ روبات امدادگر مجازی مقام نخست را کسب کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین مسابقات ربوکاپ ایران آزاد 2013 با حضور 390 تیم در روز جمعه 16 فروردین ماه آغاز به کار کرد و امروز یکشنبه نتایج نهایی از سوی کمیته ملی ربوکاپ اعلام شد.


لیگ DEMO دانشجویی


تیم "روبوریزه" که به صورت مستقل در این دوره از مسابقات شرکت کرده بود مقام نخست این بخش را به دست آورد.


تیم*های Python از دانشگاه فردوسی مشهد و RTQ که به صورت مشترک با همکاری دانشگاه آزاد قزوین و دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران شرکت کرده بود مقام*های دوم و سوم را باز آن خود کردند.


لیگ روباتهای خانگی


تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با 4 هزار و 929 امتیاز مقام اول را کسب کرد.


تیم Borg از کشور هلند با 2 هزار 663 امتیاز مقام دوم و تیم Strive از کشور چین با یک هزار 381 امتیاز مقام سوم را به دست آوردند.


لیگ روباتهای انسان نما Humanoid


در رده کودک (Kid) تیم MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین قهرمان شد.


در رده نوجوان (Teen) تیم Parand از دانشگاه آزاد واحد پرند مقام نخست را به خود اختصاص داد.


در رده بزرگسال (Adult) تیم Behrobot از دانشگاه آزاد خوراسگان در جایگاه نخست قرار گرفت.


در بخش مهارت*های فنی لیگ روبات*های انسان نما در رده کودک تیم YRA از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات یزد و در رده نوجوان تیم Behrobot از دانشگاه آزاد خوراسگان مقام*های نخست را به خود اختصاص دادند.


لیگ روبات امدادگر واقعی Rescue


در بخش رقابت لیگ تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین اول شد و تیم Nutech-R از ژاپن و تیم "آریانا" از دانشگاه آزاد تهران مرکز به طور مشترک مقام دوم را کسب کردند.


در بخش انتخاب بهترین*ها، روبات امدادگر تیم MRL دانشگاه آزاد قزوین به عنوان بهترین روبات خودکار، روبات تیم YRA دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات یزد به عنوان بهترین روبات در جابه جایی اجسام و تیم Asema-mashin از دانشگاه آزاد تهران غرب به عنوان بهترین روبات در توانایی حرکتی انتخاب شدند.


لیگ روباتهای پرنده


تیم FSR از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات یزد با 46.55 امتیاز رتبه اول و تیم ARC از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با 39.06 امتیاز رتبه دوم و تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با 34.29 امتیاز رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.


لیگ امدادگر مجازی


در این لیگ تیم Yildiz از کشور ترکیه مقام قهرمانی را کسب کرد.


لیگ روبات استاندارد SPL


در لیگ روبات*های استاندارد تیم SPQR از کشور ایتالیا رتبه نخست را به خود اختصاص داد و پس از آن تیم*های MRL دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و Dutch-Nao از کشور هلند در مقام*های دوم و سوم قرار گرفتند.


در بخش نوآوری این لیگ نیز تیم MRL به عنوان تیم برتر شناخته شد.


لیگ شبیه ساز امداد


در این لیگ تیم MRL از دانشگاه آزاد اسلامی قزوین رتبه نخست را به دست آورد و تیم*های Poseidon از دبیرستان فرزانگان 1 تهران و S.O.S از دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقام*های دوم و سوم را کسب کردند.


بر اساس نتایج لیگ*های دانش آموزی و روبا*ت های مین یاب هنوز قطعی نشده است.


منبع:خبر گزاری مهر