قدس انلاین-سید حبیب قاانی:در شرایطی امشب یارانه مرحله بیست وششم واریز و روز چهارشنبه قابل برداشت می*شود که همچنان گروهی ازمردم معتقدند دولت یکماه از یارانه پرداختی را به حساب انها واریز نکرده است!؟


به گزارش قدس انلاین هر ماه با انتشار خبر واریز یارانه ها بر روی پایگاه خبری قدس انلاین شاهد ارسال پیامهایی از سوی کاربران با این مضمون که "دولت چه زمانی یارانه معوقه را پرداخت می کند؟" و یا "یک مرحله از یارانه ها داده نشده است" و"یارانه فروردین 90 چرا داده نمی شود؟" هستیم .
یکی از کاربران در این باره برایمان نوشت:در سال 90اولین واریز یارانه ای در ابتدای اردیبهشت بود که در پایان همین ماه یارانه دیگری نیز واریز شد اما در فروردین وخرداد 90 یارانه واریزی صورت نگرفته است ایا دولت نمی خواهد تکلیف یک ماه یارانه ای را که بدهکار است روشن کند؟
چندی پیش یکی از سایت ها هم در این خصوص نوشت:روزی که اولین یارانه به حساب ایرانیان واریز شد به ازای هر نفر برای دوماه پول به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.در ابتدای هدفمندی یارانه ها این پول قبل از پایان ماه به حساب خانوارها واریز می شد و بعد از 3 ماه پرداخت این مبلغ با تاخیر 5 تا 7 روزه پرداخت شد.تاخیر ها همچنان ادامه داشت و پرداخت های بعدی از 8 تا 12 روز تاخیر هم گذشتند به طوریکه عملا بعد از 6 ماه پرداخت یارانه نقدی پرداخت های هر ماه به نیمه دوم ماه بعد موکول شد و به همین ترتیب با عقب انداختن مداوم روزها یارانه ها با تاخیر 25 روزه به حساب ها واریز شد تا به این ترتیب در سال 90 به جای 12 مرحله پرداخت ، تنها 11 مرحله پرداخت صورت بگیرد و عملا یک ماه پول یارانه که معادل 3 هزار میلیارد تومان می شود ناپدید شود!
*پرداخت یارانه جزو دیون دولت است
عضوهیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این باراه اطلاع دقیقی در اختیار ندارم ولی بهرحال انچه که مشخص است پرداخت یارانه جزو دیون دولت حساب می شود که باید ان را پرداخت کند.
محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با قدس انلاین اظهار کرد: بحث یارانه ها در بودجه هر ساله دیده می شود وتاخیر در واریز به معنی حذف یارانه نیست بلکه دولت باید آن را به حساب مردم واریز کند.
وی افزود: بالاخره بودجه مشخص است وامکان هیچ گونه جابجایی نمی توان داد ودولت بایستی به تعهدات خود نسبت به بدهی هایی که دارد و در صورتیکه یارانه ایی باقی مانده ادا کند.
* از اقای فرزین پیگیری می کنیم
دیگر نماینده مجلس نیز در خصوص شائبه پیش امده برای برخی از مردم در خصوص واریز یارانه ها گفت: این موضوع را می توان از اسناد موجود بررسی و مشخص کرد.
احمد سجادی به قدس انلاین افزود:واقعیت اینست که در مجلس به این مساله بدین شکل توجه نشده ولی نهایتا امکان بررسی واریزی های وجود دارد که در صورت تائید سخن کاربران قدس انلاین می توان ان را پیگیری و مطالبه کرد.
وی تصریح کرد:ما در مجلس با دعوت از اقای فرزین مسئول سازمان هدفمندی پیگیری می کنیم ودر صورت تائید طبق قانون عمل خواهد شد.
* توضیح سازمان هدفمندی
اما دبیر سازمان هدفمندی یارانه ها در خراسان رضوی در گفتگوبا قدس آنلاین با تائید واریز یازده مورد یارانه در سال 90 اظهار داشت:در ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها هر دو ماه مبلغ تعیین شده به حساب مردم واریز می شد .
مهندس شجاعی گفت:براین اساس در سال 89 در "دی و بهمن" وهمچنین "اسفند89 وفروردین 90 "یارانه به حساب مردم واریز شد وبا اجرای واریز ماهانه دراردیبهشت سال 90 دو مرتبه واریز یارانه داشتیم که شامل هم ماه اردیبهشت وخرداد می شد. و همین امر در ان زمان باعث ایجاد ابهام در خصوص یارانه فروردین ماه شد در حالیکه یارانه فروردین 90 در اسفند 89 واریز شده بود.