یارانه نقدی فروردین ماه قابل برداشت شد
یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی فروردین ماه سه شنبه شب به حساب سرپرستان خانوار واریز و از بامداد امروز چهارشنبه قابل برداشت شد.به گزارش خبرنگار مهر، یارانه نقدی مرحله بیست و ششم مربوط به فروردین ماه دیروز به حساب سرپرستان خانوار واریز و امروز چهارشنبه قابل برداشت است.
یارانه نقدی فروردین ماه سال 92 نسبت به یارانه سال گذشته تغییری نکرده است و به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان واریز شد.
در حال حاضر بیش از 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی می*گیرند. پیش از این، دولت در اسفندماه کمک جبرانی 85 و 100 هزار تومانی به ازای هر ایرانی را به حساب سرپرستان خانوار واریز کرده بود.


منبع:خبر گزاری مهر