مهندسی ایمنی و بازرسی فنّی

همه ی شما با استانداردها آشنا هستيد ، اگر براي توليد و نگهداري لوازم مورد نياز بشر يا كالاي مصرفي مبنا و ميزاني وجود داشته باشد طبيعي است كه هر كس بر طبل خود مي كوبد . مهندسي ايمني و بازرسي فني كه در اين بخش به رشته صنايع پتروشيمي مي پردازد به شاخه ايمني و حفاظت در همين بخش يعني پتروشيمي مي پردازد و با عنایت به لزوم ایجاد صنایع پتروشیمی و پلیمر برای استفاده از ارزش افزوده محصولات آنها در جهت توسعه اقتصاد ملی و با توجه به امکانات بالقوه در کشور جهت گسترش صنایع پتروشیمی و پلیمر و نیاز روزافزون کشور به متخصصان و کارشناسان متعهد جهت بهره برداری و ادراه صنایع مذکور دوره کارشناسی "مهندسی ایمنی و بازرسی فنی" در محدوده «شاخه ایمنی و حفاظت» تدوین شده است.
درس هاي اين رشته

ردیف
نام درس
1 آزمايشگاه اصول تصفيه آبها و فاضلابهاي صنعتي
2 آزمايشگاه انتقال حرارت
3 آزمايشگاه شيمي تجزيه
4 آزمايشگاه شيمي عمومي
5 آزمايشگاه شيمي فيزيک
6 آزمايشگاه شيمي نفت
7 آزمايشگاه عمليات واحد
8 آزمايشگاه فيزيک الکتريسيته و مغناطيس
9 آزمايشگاه مباني مهندسي برق
10 آزمايشگاه مکانيک سيالات
11 آزمايشگاه ميکروبيولوژي آب و فاضلاب
12 آشنايي با محاسبات ظروف و لوله هاي تحت فشار
13 آلودگي آب و کنترل آن
14 آلودگي هوا و کنترل آن
15 آمار
16 استاتيک و مقاومت مصالح
17 اصول تصفيه آبها و فاضلابهاي صنعتي
18 اصول طراحي سيستمهاي ايمني و آتش نشاني
19 اقتصاد و طرح مهندسي
20 انتقال حرارت 1
21 انتقال حرارت 2
22 اندازه گيري و کنترل عوامل شيميايي محيط کار
23 اندازه گيري و کنترل عوامل فيزيکي محيط کار
24 ايمني در صنايع پتروشيمي
25 بررسي سيستمهاي قدرت
26 برنامه نويسي کامپيوتر
27 بيوشيمي
28 بيماريهاي حرفه اي و بهداشت صنعتي
29 پروژه
30 ترموديناميک
31 ترموديناميک صنعتي
32 تکنولوژي فرآيندهاي پتروشيمي 1
33 خواص مواد
34 خوردگي در صنايع پتروشيمي
35 روشهاي اندازه*گيري کميتهاي مهندسي
36 رياضي عمومي 1
37 رياضيات کاربردي
38 سموم و مواد شيميايي خطرناک
39 شناخت دستگاهها و ماشين آلات
40 شيمي آلي 1
41 شيمي آلي 2
42 شيمي تجزيه
43 شيمي عمومي
44 شيمي فيزيک
45 شيمي نفت
46 عمليات واحد صنعتي
47 فيزيک الکتريسيته و مغناطيس
48 فيزيک حرارت
49 فيزيک مکانيک
50 قوانين کار و مقررات عمومي ايمني
51 مباني مهندسي برق 1
52 مباني مهندسي برق 2
53 مديريت صنعتي
54 موازنه انرژي و مواد
55 مکانيک سيالات
56 ميکروبيولوژي آب و فاضلاب
57 نقشه کشي صنعتي
58 کارآموزي
59 کارگاه عمومي
ضريب ايمني در كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي پيشرفته از استانداردهاي جهاني پائين تر است . علت اين امر فقط فقر اقتصادي نيست ، ايمني كاريا بازرسي فني و مسائل جانبي آن زماني براي ما مسئله ساز مي شود كه دچار مشكلي بشويم . بنابراين بناي اوليه كارها بر پيشگيري نمي باشد بلكه عموما به دنبال رفع مشكل هستيم. تا آنجا كه بعضي از كارفرمايان به جهات غيرانساني در صدد ايمني محيط كار كارگران بر نمي آيند . به طور طبيعي از فارغ التحصيلان
اين رشته استفاده مطلوب نمي كنند . عمده مراكز صنعتي مانند ذوب آهن ، آلومينيوم سازي ، پتروشيمي ، صنايع خودروسازي ، هواپيمايي ، راه آهن ، مترو و هر مركز فعاليت اقتصادي (خصوصي يا دولتي) مي تواند به نوعي بازار كار اين رشته محسوب شود.
کارشناسان بازرسی فنی وظیفه حصول اطمینان از صحت تعمیرات، تغییرات و اصلاحات انجام شده را بر عهده دارند. همچنین مسؤولیت حفظ و حراست دستگاه*ها، ماشین*آلات برقی و مکانیکی در مقابل خوردگی،* اتفاقات و حوادث ناخواسته و انفجاراتی که در اثر ضعیف شدن دستگاه*ها در طول زمان پیش می*آید، بر عهده این دسته از متخصصان است.
برای این که فارغ*التحصیلان این رشته بتوانند در صنایع پتروشیمی و پلیمر حضوری فعال داشته باشند، در دوران تحصیل اطلاعات کاملی در زمینه*های مختلف از جمله
موارد زیر به دست می*آورند:


1ـ استانداردها و کدهای طراحی 2- بازرسی فنی و بازرسی برق 3- اصول ساختمانی و مهندسی و ساخت در صنایع پتروشیمی 4ـ تعیین مشخصات فنی دستگاه*ها و ماشین*آلات پتروشیمی 5ـ کاربرد وسایل کنترل و ماشین*های دوار مکانیکی و برق در واحدهای صنایع پتروشیمی و پلیمر 6ـ انتخاب آلیاژهای فلزی و غیرفلزی و مواد صنعتــی که باید از آنها در ساخت دستگاه*ها، ماشین*آلات، لوله*ها و ... استفاده شـــود 7ـ خوردگی و اکسیداسیون در صنایع مربوط